Dnes je  21.7.2019  a  svátek má Vítězslav.

Centrum sociálních služeb Kojetín

příspěvková organizace

   

 

VU3V – 2. ZS – Etika jako východisko z krize společnosti

29. ledna 2014 – Zápisky ze Závěrečného semináře Virtuální univerzity třetího věku ve Vsetíně
Zimní semestr 2013/2014 VU3V nám v konzultačním středisku (KS) Kojetín utekl jako voda a pro jeho úspěšné studenty, kterými se mimo jiné stalo všech 17 studujících seniorů, čekala odměna v podobě slavnostního ukončení semestru spojeného s předáváním Pamětních listů. Důležitou součástí patřící k ukončení studia je též zápis do pomyslného vysokoškolského indexu, kterým je v tomto případě Výkaz o studiu v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole. V tomto případě jde o Českou zemědělskou univerzitu v Praze, Provozně ekonomickou fakultu, která je garantem výuky VU3V probíhající v našem KS Kojetín.
Případě konání závěrečných seminářů mají konzultační střediska vždy na výběr minimálně 4 obce v rámci celé ČR, kde se mohou slavnostního předávání pamětních listů zúčastnit. Naši studenti si vybrali Kojetínu nejblíže nabídnuté konzultační středisko a tím bylo město Vsetín.
Na cestu jsme se připravili v dostatečném předstihu a tak, když jsme se ráno ve středu 29. 1. 2014 sešli všichni na nádraží v Kojetíně, byli jsme dobře naladění a plni očekávání, jak celý den prožijeme a co pěkného nás ještě čeká.
I když samotná cesta na Vsetín trvala necelé 2 hodiny, zdaleka jsme si nestihli říct všechno, co jsme „potřebovali.“ Tak zaplněný vagón smějícími se a dobře naladěnými seniory při cestě z Hranic na Moravě na Vsetín již dlouho u Českých drah neviděli, k čemuž se přiznal i sám pan průvodčí. Než stihlo „padnout“ pár výživných svačinek, byli jsme na místě určení. Že jsme ve vlaku nejeli na závěrečný seminář sami, to jsme zjistili hned vzápětí, po vystoupení na nádraží. S mapkou v ruce a dotazem na rtech: “Kudy se jde do Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně?“ jsme narazili na další početnou skupinku studentů, kteří přijeli z Ostravy. A tak jsme společným krokem došli k moderní budově městské knihovny, která je zcela právem chloubou moderní architektury ve městě.

Po exkurzi v moderně zařízené a útulné knihovně, kterou nám připravila a po které nás provedla její samotná paní ředitelka PhDr. Helena Gajdušková, následoval krátký přesun do Domu kultury Vsetín, kde bylo již vše připraveno k tomu, aby mohl být v 10,00 hod zahájen slavnostní ceremoniál předávání pamětních listů studentů VU3V, kterých se ten den na Vsetín sjelo z celé Moravy okolo stovky.
V úvodu přivítala krátkým slovem všechny přítomné ředitelka Masarykovy veřejné knihovny Vsetín PhDr. Helena Gajdušková, 1. místostarostka města Vsetín paní Mgr. Květoslava Othová, hned za ní následoval 2. místostarosta a poslanec Mgr. Petr Kořenek, dále promluvil k přítomným studentům z jednotlivých KS ředitel Domu kultury Vsetín Ing. Milan Kostelník a poté se slova ujala manažerka Virtuální univerzity třetího věku Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze Ing. Klára Nehodová, která zhodnotila uplynulý zimní semestr 2013/2014. Mezi zajímavými daty jsme se dověděli, že v rámci celé ČR probíhá výuka VU3V ve 132 konzultačních střediscích a do výuky se zapojilo 2185 studentů (z čehož 68 studentů semestr neukončilo)! No uznejte, to je již úctyhodný počet studia chtivých seniorů, kteří ve svém věk nerezignovali na vzdělání a dále se snaží zapojit do aktivit, které jsou pro ně připravovány a jim nabízeny. Jsme rádi, že mezi těmi 132 konzultačními středisky je i KS Kojetín a že se zde studium setkává mezi seniory se stále vzrůstajícím zájmem.
Studijních témat, ze kterých si zájemci o studium mohou vybírat, je v současné době již 17 a během letního semestru se budou natáčet další 3 témata.
Paní Nehodová přečetla nejlépe ohodnocené eseje, které mohou sami studenti psát a uveřejňovat na portále www.e-senior.cz.
Na místě byli též vyhlášeni nejstarší přítomný studující senior a seniorka VU3V. Nejstarším přítomným studujícím seniorem byl pan Smolka z KS VŠB-TU Ostrava a k našemu milému překvapení, nejstarší přítomnou studující seniorkou byla vyhlášena paní Kolofíkova z našeho konzultačního střediska Kojetín. Oba jmenovaní obdrželi malý upomínkový předmět a gratulovali jim všichni přítomní hosté, které jsem jmenovala v úvodu tohoto článku. Samozřejmě, že sklidili také bouřlivý potlesk od všech přítomných studentů.
A z kterých že konzultačních středisek se do Vsetína sjeli studenti? Tak vezměme to podle abecedy: Břeclav, Kojetín, Kopřivnice, Opava, Ostrava – Výškovice, Ostrava VŠB – TUO, Rožnov pod Radhoštěm a domácí Vsetín.
A nyní ještě jeden z důležitých číselných údajů a tím je počet konzultačních středisek, ve kterých bude zahájena výuka v letním semestru 2013/2014. K potěšení všech se „rodina“ konzultačních středisek stále rozrůstá a tak to bude již číslo 145!
Po sdělení všech těchto důležitých a příjemných informací následovalo kulturní vystoupení místního národopisného souboru Vsacánek, který přítomným předvedl ukázku z místního folkloru. Vystupující děti a mládež si připravili tance a písničky, které si s nimi rádi zazpívali i všichni v sále.
Po tomto oficiálním programu následovalo krátké školení pro všechny přítomné vedoucí konzultačních středisek týkající se nově spuštěného portálu VU3V.
Došla také řada na dobrý oběd a od 14,00 hod byl připraven program pro studující seniory v podobě prohlídky centra a kulturních památek ve Vsetíně s profesionálním průvodcem. A kdo měl štěstí a čas, mohl svou návštěvu města zakončit exkurzí v místním rodinném mini pivovaře Valášek. Poslední bod programu se nás již bohužel netýkal, neboť jsme se s ohledem na všechny členy naší „party“ a jejich věkovou kategorii, snažili dostat včas domů.

I tak byli s tímto výletem na Vsetín všichni studenti z KS Kojetín spokojeni. Smíchu a dobré nálady jsme si užili do sytosti a již teď se těšíme na slavnostní zakončení letního semestru 2013/2014, který proběhne v pro nás nejblíže nabízeném KS, a tím je Vyškov.
Tak tedy v květnu 2014 se všemi úspěšnými studenty VU3V z Kojetína na viděnou!!

 


11. prosince 2013 – závěrečná výuka zimního semestru VU3V –„ Etika jako východisko z krize společnosti“
Ve středu 11. prosince nastal závěrečný a zároveň i slavnostní konec výuky zimního semestru Virtuální univerzity třetího věku v konzultačním středisku Kojetín. Jak jsme návštěvníky našich webových stránek již dříve informovali, kurz nesl název: „Etika jako východisko z krize společnosti.“ Jsme moc rádi, že semestr zakončilo všech 17 studentů, kteří se do něj v říjnu přihlásili.
Můžeme jen konstatovat, že parta a nálada vládla v kolektivu vždy výborná. Studenti byli velmi pilní a svědomití. Své dílčí testy si plnili v průběhu trvání kurzu a tak jim nyní nezbývá, než zvládnout ještě test závěrečný a pak bude následovat „sladká odměna“ ve formě účasti na slavnostním Závěrečném semináři, kde dojde k předání Pamětních listů. Slavnostní zakončení semestru se tentokrát uskuteční ve Vsetíně, poslední lednovou středu v roce 2014.
Jsme rádi, že se řady studentů v konzultačním středisku rozšiřují, že jeho návštěvníkům vyhovuje jak způsob výuky, tak i témata, která mají na výběr. A když už jsme u témat, můžeme na tomto místě již prozradit, že studijní skupina si vybrala pro příští semestr téma: „Čínská medicína v naší zahrádce.“ Již teď se zdá, že dle dosavadních ohlasů zájemců o studium, se počty studujících v následujícím semestru dále rozšíří.
Proto bychom chtěli touto cestou vyzvat Ty z Vás, kteří byste měli o studium taktéž zájem, abyste nám tuto skutečnost sdělili buď telefonem na číslo 581 761 484, nebo emailem: internet@css.kojetin.cz, nebo tak učinili ústně u kterékoliv z pracovnic CSS Kojetín.
Budeme se těšit na setkání s Vámi.


Těší nás, že jsme mohli v konzultačním středisku Kojetín zahájit dne 2. října 2013 výuku již 2. semestru Virtuální univerzity třetího věku. Pro tuto formu trávení svého volného času se protentokrát rozhodlo 17 studentů, což je o 4 více než v semestru předchozím.
Téma, které bylo vybráno ke studiu semestru, nese název: „Etika jako východisko z krize společnosti.“
A jak je možné soudit z reakcí studujících a z jejich spokojených tváří, nelitují, že se pro toto téma a vůbec pro studium rozhodli. Sami říkají, že se alespoň doví něco nového, příjdou mezi své kamarády a oceňují přátelskou a pohodovou atmosféru mezi studenty. Jsme rádi, že jim v našich prostorách Víceúčelové klubovny CSS Kojetín, toto vše můžeme umožnit a těšíme se, že v letním semestru, který bude zahájen na začátku února, přibude ještě více spokojených seniorů. Na tomto místě si můžete také prohlédnout několik fotografií ze zajájení a průběhu výuky.