Dnes je  21.7.2019  a  svátek má Vítězslav.

Centrum sociálních služeb Kojetín

příspěvková organizace

   

 

Volnočasové aktivity 2018

„Ježíškova vnoučata“

Jak to bývá každý rok, tak i letošní Vánoce se nesly v duchu lásky a dobrých skutků. Proto se naše organizace opět zapojila do projektu Ježíškova vnoučata, který spadá pod Český rozhlas. Principem tohoto projektu je splnění vánočních přání osamělým seniorům. I letos se do projektu zapojilo několik seniorů z naší organizace. Přání byla různorodá, na seznamu se objevila jak matrace do postele, tak například i květina či výkresy od dětí. Ne u všech dárku bylo možné zrealizovat osobní předání, ale u jednoho se to podařilo. Některé byly komplikované předat, jelikož nešel dárek poslat poštou, ale vše jsme vyřešili a nenastal žádný problém. U většiny dárků se stalo to, že dárci poslali i nějaké drobnosti navíc a udělali tak ještě větší radost. Tímto bychom chtěli poděkovat všem dárcům, kteří splnili přání našim seniorům a zpříjemnili jim tak vánoční svátky.

„Vánoční posezení“

Účast – 84 osob
V prosinci jsme se opět sešli na Vzdělávacím a informačním centru v Kojetíně. Program byl plný různorodých vystoupení. S přáním krásných Vánoc a jen toho nejlepšího do nového roku k nám promluvila paní ředitelka Mgr. Bc. Blanka Laboňová. Po těchto milých slovech jsme zahájili již připravená vystoupení. Krásná a hlavně různorodá vystoupení si pro nás připravili studenti a také profesoři Gymnázia Kojetín. Mezi vystoupeními byl například přednes textu, zpěv anebo hra na kytaru. Sladkou tečkou na konec bylo divadlo o Sněhurce. Následně převzala mikrofon paní ředitelka Gymnázia Kojetín Mgr. Květoslava Švédová. Která nám také řekla milá slova a všechny tak potěšila. A samozřejmě nesměl chybět projev i našeho pana starosty Ing. Leoše Ptáčka. Program nám také obohatily dva taneční páry, Liduška Ptáčková s Jirkou Smutkem a Jůlinka Ptáčková s Davídkem Mihókem. Předvedli nám jak standartní, tak i latinskoamerické tance. Oba taneční páry předvedly nádherný výkon. V programu nesměl chybět Mikuláš s čerty a anděly, kteří přišli zkontrolovat, zda byli všichni hodní. A jako dáreček každý účastník dostal ručně zdobený perníček. Celá akce se nesla v duchu Vánoc a měla příjemnou atmosféru. Na závěr patří velké poděkování všem účinkujícím, kteří se jakkoli na této akci podíleli. Paní ředitelce Gymnázia Kojetín Mgr. Květoslavě Švédové, učitelům Mgr. Miroslavu Matějčkovi a Mgr. Janě Rotreklové. Dále bychom také chtěli poděkovat výše zmiňovaným tanečním párům. Poděkování směřuje i Školní jídelně Kojetín, která nám zajistila občerstvení.

„Test paměti“

Účast – 6 osob
Jedno listopadové odpoledne jsme zahřívali naše mozkové závity. Měli jsme nachystáno několik úkolů, které jsme se snažili splnit na výbornou. Jako první jsme v piktogramech hledali česká přísloví. Tenhle úkol byl těžký, ovšem společnými silami jsme ho zvládali a všechna přísloví jsme rozluštili. Následovaly přesmyčky známých českých měst, zvolili jsme i těžší varianty, nad kterými jsme se chvilku pozastavili, ale opět jsme všemu přišli na kloub. A samozřejmě to nejlepší a možná i nejtěžší jsme si nechali na konec. Měli jsme sepsaný nákup, který jsme si museli během 30 sekund zapamatovat a poté vypsat co nejvíce položek, které nákup obsahoval. I přesto, že tenhle úkol byl velmi náročný, to dopadlo nad očekávání a na nákupních seznamech se všem objevily veškeré položky.

„Beseda s pracovnicemi Městské knihovny v Kojetíně“

Účast – 9 osob
Jedno listopadové odpoledne jsme si zpříjemnili besedou s názvem Žena za dva muže. Tuto besedu si pro nás připravily pracovnice Městské knihovny Kojetín. A co přesně skrývá název, který tato literární hodinka nesla? Pracovnice nám vyprávěly o životě Marie Terezie, o jejích úspěších i strastech. Dozvěděli jsme se, kolik měla dětí, jaký byl její denní rozvrh, ale i to, že si uměla život, i při svých povinnostech, velmi užít. A jako bonus nám pracovnice sdělily zajímavou informaci a to, že Marie Terezie projížděla i naším městem Kojetín. Také jsme zjistili, že po smrti svého manžela chodila celá v černém. Marie Terezie umírá ve stejný den, jen o několik let později, jako stejně významný Karel IV. Odpoledne jsme strávili v milé společnosti, sešlo se nás poměrně dost a všichni jsme si zajímavé, chvilkami i dojemné, povídaní velice užili.

„Senior sympozium“

Účast – 88 osob
K příležitosti oslav „Dne seniorů“ a zároveň i Týdne sociálních služeb si pracovnice Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. přichystaly pro klienty akci Senior sympozium. Letošní sympozium neslo název „Nejlepším lékem na stáří je láska“. Program zahájila úvodním slovem Mgr. Bc. Blanka Laboňová, ředitelka CSS Kojetín. Všechny nás mile přivítala a na podium pozvala studentku Gymnázia Kojetín Dorotu Baškovou, která svým pěveckým vystoupením zahájila sympozium. Moderátorkou tohoto odpoledne byla paní Marie Němečková. Několik milých slov nám řekl pan místostarosta Kojetína Miloslav Oulehla a radní a zastupitele města Ing. Leoš Ptáček. S první přednáškou se nám představila slečna Adéla Hálková, za Lékárnu U zlatého lva Kojetín, která svou přednášku zaměřila na obezřetnost při užívání léků a také věnovala pozornost jejich kombinaci. Poté se slova ujala paní Jitka Lorencová, vedoucí Městské knihovny Kojetín. Svou prezentací nás seznámila se službami a akcemi, které knihovna poskytuje a pořádá. Krátká pauza, která následovala, byla vyplněna hudbou pana Jaroslava Přikryla, se kterým si mnoho z nás i zazpívalo. Druhý blok přednášek nám otevřelo téma Péče o seniory v Domově u rybníka, se kterým se nám představil ředitel Domova u rybníka Víceměřice, Bc. Felipe Sánchez López, MBA. Poslední přednášku jsme si vyslechli od Ing. Markéty Polákové, DiS. za firmu Optik Janoušek, která si zvolila téma Diagnostiku oční vady a správný výběr brýlí. Tímto jsme ukončili poučný program a vystoupením pěveckého souboru Cantas zahájili ten zábavný. Jako překvapení pro účastníky bylo připraveno vystoupení MUDr. Radima Uzla a herečky Uršuly Klukové. Pro seniory bylo připraveno malé občerstvení a drobný dárek. Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na Senior sympoziu a již nyní se těšíme na další společné setkání.

„Výstava pro radost a potěšení“

Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o. se opět zúčastnilo v Lipníku nad Bečvou výstavy „Pro radost a potěšení“. Tuto výstavu organizoval poskytovatel sociálních služeb Sociální služby Lipník nad Bečvou, p.o., v jejichž sídle výstava probíhala. Výstavy se účastnilo 12 soutěžících, mezi které patřili nejen poskytovatelé sociálních služeb, ale i jednotliví vystavující. Milým slovem výstavu zahájila paní ředitelka a vedoucí pečovatelské služby. Jedním bodem z programu bylo taneční vystoupení, které si připravily dámy z Týnského babince. Vyhlášení proběhlo v příjemné atmosféře, dokonce jsme přivezli domů drobný dárek s pamětním listem, jelikož jsme se umístili na krásném 7. místě. Tímto bychom chtěli poděkovat našim seniorům a seniorkám, kteří nám přispívají svými výrobky, a díky nim se můžeme účastnit pořádaných výstav.

„Návštěva Pivovaru Zubr“

Účast – 6 osob
V rámci Evropského týdne mobility, jsme jako druhou akci, měli připravenou návštěvu Pivovaru Zubr v Přerově. Pro tentokrát jsme se sešli v menším počtu, ale to vůbec nevadilo. Z Kojetínského vlakového nádraží jsme se dopravili do Přerova a vyrazili směr Pivovar, kde na nás čekala příjemná paní průvodkyně. Vzala nás do provozních prostorů Pivovaru, vysvětlila nám, jak se pivo vyrábí, jaké suroviny potřebujeme. Náš menší počet nám dal možnost ptát se na různé otázky, které nám paní průvodkyně ráda zodpověděla. Průvodkyně nás také vzala do haly, která je v celém Pivovaru vybavená nejnovější technologií a přiblížila nám tak procesy spojené s lahvováním. Viděli jsme, jak kvasí pivo a přímo v ležáckém sklepě jsme jako ochutnávku dostali pivo nepasterizované. Prohlídku, která trvala zhruba hodinu, jsme si všichni užili a poté jsme se plné nových informací vydali na zpáteční cestu do Kojetína.

„Komentovaná prohlídka místního koupaliště“

Účast – 25 osob
V rámci Evropského týdne mobility, který každoročně probíhá v týdnu od 16. – 22. září 2018, jsme připravili rovnou dvě akce pro naše seniory. První z nich byla pěší návštěva místního koupaliště s komentovanou prohlídkou. Na koupaliště zvolila většina z nás pěší přesun, jiní na kolech. Přivítal nás ředitel Technisu Kojetín Ing. Vlastimil Psotka a vedoucí provozu pan Luděk Nákladal. Společně nám osvětlili režim a chod koupaliště. Ukázali nám změny, které byly v průběhu roku provedeny a zároveň nám prozradili i pár dalších, které se teprve chystají. Prohlídka byla zajímavá a všem nám přinesla nové informace. Poté, co nás pánové opustili, jsme si celý areál prošli. Prohlídku jsme zakončili příjemným posezením v areálu restaurace, a jelikož jsme se sešli v hojném počtu, měli jsme si o čem povídat. Odpoledne nám také zpříjemnilo krásné počasí a akci jsme si všichni užili.

„Výstava Barvy života v Hranicích“

Dne 6. září 2018 jsme se vydaly na výstavu, která se konala v Hranicích a nesla název Barvy života. Výstava se konala v příjemných prostorách Galerie M+M. Po celou dobu naši návštěvy se o nás postarali pracovníci z Domova seniorů Hranice. Připraveno bylo jak skvělé občerstvení, tak i program v podání pěveckého vystoupení. Výstava byla zahájena hlavním slovem paní ředitelky Mgr. Simony Hašové. Po milém přivítání jsme si prohlédly výrobky z ostatních organizací. Kromě Centra sociálních služeb Kojetín se vernisáže účastnily i další organizace a to: Domov seniorů Hranice, DAS Pavlovice, DS Prostějov, Sociální služby Lipník n/B, DpS Radkova Lhota, Domov Větrný mlýn Skalička, Sociální služby Šternberk a Harmonia Hlohovec ze Slovenska. A jak se říká, sto lidí, sto chutí, každá organizace pojala výstavu po svém. K vidění bylo mnoho krásných výrobků, ať už keramika, papírové pletení, drátkování nebo také enkaustika. Našlo se zde i mnoho pletených či háčkovaných výtvorů. Vernisáž je veřejnosti dostupná do 26. září 2018.

„Jízda zručnosti pro naše prstíky“

Účast – 7 osob
V srpnu jsme si pro naše seniory připravili „Jízdu zručnosti pro naše prstíky“. Se seniory jsme hráli hry, které slouží k procvičení jemné motoriky, a také jsme se zaměřili na procvičení logického myšlení. Pomocí barevných korálků jsme skládali cestičku v berušce. Naše účastnice velmi bavila hra s korálky, při které si měly zapamatovat posloupnost barevných korálků a za určitý čas je poskládat, jak bylo nakresleno na kartičce. Následovala také mozaika, při které se nám všem zapotily mozkové závity. Podle obrázku jsme skládali daný tvar. I když se to může zdát velmi lehké, tak opak je pravdou. Ale vše jsme s malou pomocí zvládli. A abychom oživili naši aktivitu, tak tyhle tři hry jsme seniorkám zpestřili tím, že byly na čas. Hravé odpoledne jsme si velmi užili a zpříjemnili si tak parný letní den.

„Letní grilování“

Účast – 38 osob
V létě je v oblibě grilování pod širým nebem. I v naší organizaci je nedílnou součástí léta, a tak jsme si i my letos v období letních prázdnin pro naše seniory připravili dvě „Letní grilování při harmonice“. Při prvním grilování jsme se sešli v červenci v přilehlé zahradě v DPS Stan. Masara. Počasí sice nebylo úplně letní a ke konci grilování nám trochu zapršelo, ale nijak nás to neodradilo. V altánu jsme byli před deštěm dobře schovaní a grilování jsme dotáhli dokonce. Druhé grilování se uskutečnilo v srpnu, a to v přilehlém altánu DPS 6. května. Tentokrát nám počasí přálo a sluníčko svítilo po celou dobu grilování. Při obou grilování jsme si zazpívali při harmonice s naším oblíbeným harmonikářem panem Václavem Noskem. Není divu, že grilování se těšilo velké účasti, neboť zábava při harmonice pod širým nebem a setkání s přáteli, kteří mají rádi hudbu patří k velkým a neodolatelným lákadlům. Obě letní grilování je možno zhodnotit jako velmi vydařená. K tomuto přispělo nejen chutné občerstvení, krásná hudba, ale zejména uvolněná atmosféra. Jsme velmi rádi, že jsme se sešli v počtu 38 účastníků a letní setkání se vydařilo. Již nyní se těšíme na jeho další ročník.

„Domeček plný květin – tvoření“

Účast – 14 osob
V průběhu měsíce července jsme si pro naše seniory v jednotlivých DPS připravili v rámci procvičování jemné motoriky tvoření domečku z lékařských dřívek. Našim účastnicím tak vznikla originální dekorace do bytu ve tvaru domečku, který byl ozdoben umělými květy. Při výrobě bylo potřeba jistě trochu zručnosti a hlavně hodně trpělivosti. Dle předlohy a s trochou pomoci pracovnice CSS zvládl dílo každý a domů odcházel spokojený se svým vlastním výrobkem. Seniorky si při tvoření procvičily jemnou motoriku, strávily čas se svými vrstevníky a zpříjemnily si odpoledne jednoduchým tvořením, na jehož konci byl vlastnoruční výrobek s letní tématikou.

„Beseda – Opatrnosti není nikdy dost“

Účast – 16 osob
Dne 25. června 2018 jsme uspořádali v kulturní místnosti na DPS J. Peštuky besedu se seniory a se zástupci Komise pro bezpečnost a prevenci panem Jiřím Hübnerem a Janem Poláchem. Besedy se účastnilo 16 zájemců, převážně z řad obyvatel DPS. Přednášející hned na začátku zaujali posluchače videoukázkou o podvodném sjednávání smluv, které dostali seniory do tíživé situace. Upozornili zejména na vyskytující se kriminalitu zaměřenou na nejvíce ohrožené cílové skupiny seniorů. Na příkladech z praxe poučili seniory jak se zachovat, kdyby se dostali do podobné situace. Na závěr byl dán prostor pro debatu, při které měli senioři možnost se vyjádřit, co by ve svém městě uvítali za změny. Cílem besedy bylo dostatečně informovat seniory o opatřeních, které snižují rizika tak, aby se nestali obětmi trestného činu. Jsme rádi, že za námi zástupci Komise pro bezpečnost a prevenci přišli a prodiskutovali s námi tíživá témata.

„Studenti VU3V navštívili Valašské klobouky“

Účast – 18 osob
V květnu naši studenti VU3V úspěšně ukončili studium letního semestru na téma „Cestování“. V rámci cestování uspořádali studenti ve vlastní režii návštěvu města Valašské klobouky. Na cestu jsme se vydali za krásného počasí dne 11. června 2018. Hned po příjezdu do města, jsme si naplánovali prohlídku městského muzea, které provozuje dva objekty, kterými jsou Stará radnice a Červený dům. Po prohlídce obou budov jsme si prošli náměstí a odpočinuli si u odpoledního menu v místní restauraci. Po procházce a podrobné prohlídce města jsme se přesunuli autobusem do nedaleké Horní Lidče, kde jsme navštívili místní betlém. Součástí expozice betlému je kromě vyřezávaných dřevěných postaviček a architektur filmový snímek, který byl pro tento účel natočen. Návštěvníkovi přibližuje nejzajímavější historické momenty, události, zvyky a stará původní řemesla.
Bohatý program nám zajistil spousty pěkných zážitků a dojmů ze společně stráveného dne. Jsme rádi, že studenty studium baví a už teď se těší na svůj nový zimní semestr s tématem „Barokní architektura v Čechách“.

„Léto všude kolem nás“

Účast – 63 osob
Pondělí 6. června 2018 CSS Kojetín, p. o. přivítalo nastávající léto setkáním seniorů v sále Vzdělávacího informačního centra. I tentokrát byl připraven bohatý kulturní program, který nám hned v úvodu vyplnili klávesisti otec a syn Červeňákovi. Dalším vystoupením nás potěšil pěvecký sbor Cantas. Po té jsme přivítali dětskou divadelní skupinu Mimoni. Ti nám zahráli divadelní scénku „Lakomá Barka“, s kterou zažívají úspěch nejen ve městě Kojetín. V mezičase potěšil přítomné seniory svým zpěvem a hrou na klávesy pan Jaroslav Přikryl.
Věříme, že jsme tímto odpolednem, kde nechybělo chutné občerstvení, pobavili a zpříjemnili den nejednomu přítomnému seniorovi. Již teď se těšíme, že se společně setkáme na dalším, posezení, které se bude konat v říjnu. Všem vystupujícím ještě jednou patří náš velký dík za jejich vystoupení.

„Májové posezení“

Účast – 30 osob
Poslední májový den 31. května jsme uspořádali pro naše seniory „Májové posezení“. Za slunečného odpoledne jsme se sešli ve dvorním traktu DPS E. Beneše a poslechli si známé písně, které nám zahráli protentokrát dva harmonikáři a to p. Václav Nosek a p. Jiří Červěňák. Vhod všem přišlo i malé občerstvení při kávičce. Při takovém slunném počasí, při krásných písníčkách a s dobrou náladou bychom vydrželi sedět až do dalšího dne. Ale jak se říká v nejlepším se má skončit, tak toto naše setkání jsme zakončili společně zazpívanou písní „Ta naše písnička česká“. Doufáme, že tihle muzikanti za našimi seniory opět brzy přijdou, aby je rozveselili a potěšili pěknými melodiemi. Děkujeme oběma za příjemné hudební odpoledne.

„Závěrečný seminář VU3V v Přerově“

Účast – 15 osob
V konzultačním středisku Kojetín všech v dubnu 2018 zdárně ukončilo 28 studentů VU3V další semestr pod názvem „Cestování“. I tentokrát si mohli studenti vybrat z několika nabízených míst, kde se konal ZS. Volba protentokrát padla na nedaleké město Přerov. I když nabídka jiných měst byla také velmi lákavá, rozhodli jsme se dle nabídky i dle data pro naše okresní město. A tak jsme se dne 23. května 2018 dostavili na Horní náměstí do klubu Teplo. Po vyslechnutí proslovů a představení historie města, od přítomných hostů, obdrželi studenti Pamětní listy a potvrzení do svých Výkazů o studiu. V odpoledních hodinách si mohli účastníci vybrat doprovodný program z bohaté nabídky, který pro nás organizátoři připravili. Naši studenti si vybrali návštěvu Muzea Komenského v Přerově – Školní okruh. Jedná se o komentovanou prohlídku muzejních expozic „Školní třída a kabinet měšťanské školy z doby Rakousko-Uherska“, „Školní třída z doby první republiky“, „Školní třída z 50. let 20. století“ a „Vyhlídková věž“ přerovského zámku. Prožité odpoledne v příjemném prostředí se nám velmi líbilo. Věříme, že se za půl roku můžeme těšit na další společné setkání studentů VU3V při Závěrečném semináři na jiném, zajímavém místě.

„Vyhlášení literární soutěže“

Účast – 6 osob
V březnu, kdy je měsíc knihy, organizace CSS Kojetín, p. o. vyhlásila svoji první literární soutěž pro seniory. Do soutěže byly přihlášeny dvě básně a jeden příběh. Díla byla originální a velmi odlišná, ale všechna ze života. O vítězi rozhodovala široká veřejnost, která po celý měsíc duben mohla hlasovat v Městské knihovně Kojetín v oddělení pro dospělé. Smyslem zapojení seniorů do této soutěže bylo podpořit jejich kreativitu, aktivizaci v tréninku paměti, ale také procvičení jemné motoriky při psaní a samozřejmě dát prostor těm, kteří se věnují psaní a rádi se podělí o svá literární díla. Abychom všem zúčastněným poděkovali za vynaložené úsilí, sešli jsme se dne 18. 5. 2018 v prostorách CSS Kojetín, p. o., kde obdrželi malou pozornost od starosty města Kojetína Ing. Jiřího Šírka a ředitelky Mgr. Bc. Blanky Laboňové. Doufáme, že se senioři zapojí i v příštím roce a třeba bude i více odvážných „spisovatelů“. Děkujeme také za spolupráci Charitě Kojetín a pracovnicím z Městské knihovny Kojetín MěKS.

„Promoce studentů VU3V“

Účast – 9 osob
V dubnu letošního roku jsme v našem konzultačním středisku zakončili 11. kurz pod názvem „Cestování“. Pro 4 studentky, které se do našeho konzultačního střediska přidaly před třemi lety, to byl uzavřený jejich již 6. semestr. Splnily veškeré povinnosti, úspěšně složily testy a dodržely tak podmínky potřebné ke slavnostnímu zakončení studia ve formě promocí na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze. Na promoce jsme se vydali ve dvou skupinách. Dvě studentky odjely do Prahy již v neděli, aby si užily místní kultury o den déle. Další dvě studentky společně s tutorem a s kamarádkami ze školy vyrazili na cestu časně ráno v den promocí 14. května 2018. Do Prahy jsme dorazili s menším předstihem a jelikož nám počasí přálo vyrazili jsme před promocemi na malou toulku po Praze. Vydali jsme se směrem k Prašné bráně, odtud na Karlův most a pak už jsme se museli přemístit k metru, abychom se včas dostali na slavností zahájení. V Aule České zemědělské univerzity jsme se potkali v plném počtu devítičlenné skupiny z KS Kojetín. Přesně ve 12h začal slavnostní ceremoniál, kterým velmi důstojným a slavnostním rázem poděkovali studentům za jejich zájem o studium. Po obdržení Osvědčení o absolutoriu došlo také na studentskou hymnu „Gaudeamus igitur“, která vždy celý ceremoniál zakončí. Studentkám blahopřejeme za úspěšné zakončení tříletého cyklu a těšíme se s nimi i sdalšími studenty na pravidelná setkání. Následující zimní semestr VU3V zahájíme v říjnu ve Víceúčelové klubovně CSS Kojetín, p. o. s tématem „Barokní architektura v Čechách“.

„Beseda – Babička má vždycky pravdu, ale poslouchá ji někdo?“

Účast – 11 osob
V měsíci dubnu navštívily pracovnice Městské knihovny MěKS Kojetín naše seniory v kulturní místnosti DPS J. Peštuky s besedou pod názvem „Babička má vždycky pravdu, ale poslouchá ji někdo?“. Paní knihovnice nám přečetly několik veselých příhod o babičkách a pravnoučatech. Zavzpomínali jsme si u humorných ukázek, které byly čerpány z knih, např. od Vittorie Cesari Lusso: „Prarodiče, rodiče“ nebo od Hany Primusové: „Kapesní poradník novopečených babiček“. Knihy byly plné humorných rad a pokynů pro babičky.
Jsme rádi, že nás paní knihovnice potěšily svou návštěvou a opět si připravily zábavné povídání, které vykouzlilo úsměv všem účastníkům besedy. Těšíme se na další setkání a necháme se překvapit, jaké téma si pro nás připraví příště.

„Nordic Walking v Luhačovicích“

Účast – 13 osob
Duben přinesl mimořádně teplé počasí připomínající spíš květen a my jsme se seniory využili teplého počasí k procházce v lázeňském městě Luhačovice. Luhačovice jsou čtvrté největší lázně v Česku a největší na Moravě. Pro turistiku jsou v Luhačovicích vytvořeny speciální okruhy po okolí s přírodní scenérií. Naše plánovaná trasa procházky vedla přes lázeňské centrum až k přehradě. Přehrada se nazývá Luhačovická nebo též Pozlovická. S těmi zdatnějšími účastníky jsme si obešli celou přehradu s malou přestávkou na občerstvení. Po té jsme se vrátili na lázeňskou kolonádu, kde jsme obdivovali krásy města a ochutnali několik lázeňských pramenů. S pocitem dobrého výkonu a společně stráveného dne jsme odjeli spokojeni domů. Chůze s holemi je velice jednoduchá a přitom vysoce efektivní aktivita a jsme rádi, že mezi našimi seniory si našla své oblíbence. Již nyní se těšíme na další trasy a místa, které tímto způsobem poznáme.

„Poslední hodina letního semestru Cestování“

Účast – 28 osob
Poslední vyučovací hodina letního semestru 2017/2018 VU3V proběhla s našimi studenty z konzultačního střediska CSS Kojetín, dne 11. dubna 2018. I pro tentokrát jsme si na rozloučenou s tímto semestrem připravili malé pohoštění a poseděli o chvilku déle než jindy. V dobré náladě jsme tak ukončili poslední hodinu přednášky s názvem „Cestování, co jste možná nevěděli“. Společný závěrečný seminář k oficiálnímu ukončení semestru se uskuteční dne 23. 5. 201 v Přerově. Příští semestr začne 3. října 2018, a to je dlouhá doba prázdnin a odpočinku než se začneme opět pravidelně setkávat. Další téma kurzu, který jsme si museli zvolit již nyní, si studenti vybrali „Barokní architektura v Čechách“. Přednášky představují nejvýznamnější osobnosti barokní architektury, jejichž realizace si můžeme prohlédnout v Čechách. Na podzim se s chutí pustíme do dalšího studia.

„Test vůní v CSS“

Účast – 12 osob
Když se řekne vůně koření, většina z nás okamžitě pomyslí na své oblíbené vůně, ať už jsou to bylinky na vaření či taková levandule, která nám často provoní šatník a chrání jej před moly. Čichání oblíbených vůní nám může také přinést klid na duši. My jsme si zábavnou formou připravili test vůní pro seniory. Do malých pytlíčku jsme ukryli bylinky a koření, které běžně doma používáme. Nejjednodušší k poznání byla majoránka nebo také skořice. Poznat takovou šalvěj nebo mátu už bylo o poznání horší. Po testu vůní, při kterém jsme si otestovali čich, jsme také vyzkoušeli, jak poznáme bylinky na obrázku. To byla ta jednodušší část testu. Poznávání dle obrázků byla zábavnější část, protože senioři poznali téměř všechny bylinky. O každé rostlince jsme si přečetli několik zajímavostí a zároveň řekli něco o jednom ze smyslů, kterým je čich. Např. jednou ze zajímavostí bylo zjištění, že povrch čichové sliznice u člověka je pouze asi 4 cm², kdežto u psa dosahuje velikosti i 150 cm². Takto si senioři zpříjemnili jedno březnové odpoledne. Zábavnou formou jsme se dozvěděli několik informací o bylinkách a čichovém vnímání. Příště si připravíme trénink pro procvičování jemné motoriky.

„Hudební odpoledne s kapelou Countrio“

Účast – 72 osob
Dne 5. března 2018 jsme uspořádali pro seniory a zdravotně postižené občany hudební odpoledne s kapelou Countrio z Hodonína v sále Sokolovny v Kojetíně. Tato kapela nás svou hudbou potěšila již v loňském roce, a protože mezi seniory jsou příznivci country hudby, upořádali jsme hudební odpoledne s touhle kapelou i v letošním roce. Pro účastníky tohoto odpoledne jsme si připravili malé překvapení v podobě taneční lekce. Pozvali jsme si Evu Zítkovou vedoucí taneční skupiny Lucky While, která za námi přišla společně s tanečním párem ze své skupiny, a ti nás v čase přestávky učili taneční kroky. Jako první tanec jsme se učili Rufus a druhým tancem byl Virgina reel. Samozřejmě, že kroky byly pro nás v jednodušší upravené formě, tak abychom to všichni zvládli. Věříme, že jsme opět udělali radost nejen přítomným hostům, mezi kterými nechyběl pan místostarosta Miloslav Oulehla, ale všem, kdo se tohoto odpoledne zúčastnili a již nyní se těšíme na další společné setkání v červnu tohoto roku.

„Velikonoční věneček“

Účast – 11 osob
Jarní období v přírodě přináší neustále něco nového a zajímavého, a proto jsme se rozhodli, přinést kousek jara do našich domovů. Sami jsme se pustili do zajímavého tvoření. Inspirací pro nás bylo jarní kvítí a nastávající Velikonoce. Během měsíce března jsme se seniory sešli průběžně na všech DPS, abychom si společně vytvořili „Velikonoční věneček“. Jako základ nám posloužil slaměný věneček, na který jsme přidali skořápky, květiny, peříčka, kuřátka, vajíčka a jiné ozdobné materiály, které k Velikonocům patří. Pro tentokrát procvičování jemné motoriky nebylo nikterak náročné a výsledné dílo se podařilo všem, kdo přišel mezi nás. Věnečky už zdobí dveře svých tvůrců a my se s přicházejícím jarem těšíme na příchod koledníků.

„Filmové odpoledne“

Účast – 10 osob
V únoru jsme se s našimi seniory setkali v kulturní místnosti DPS J. Peštuky při příležitosti promítání dokumentárního filmu „Vikingové – Neohrožení mořeplavci“. Po jeho zhlédnutí jsme se tak dozvěděli, jak Vikingové stavěli svá obávaná plavidla, lehká a křehká, avšak schopná překonat zrádný Atlantik. Jakým způsobem navigovali své lodě bez přístrojů a jak se stali pány moře. Měli jsme tak možnost si nejen zpříjemnit odpoledne, ale i dovědět se spoustu nových a zajímavých informací. Účastníci tohoto filmového odpoledne se těší na další promítání s podobným námětem, které jistě v budoucnu zařadíme mezi naše společná setkáni.

„Zahájení letního semestru Virtuální univerzity třetího věku v konzultačním středisku“

Účast – 27 osob
Již 11. semestr Virtuální univerzity třetího věku jsme zahájili ve středu 31. ledna, v 9,00 hodin, v prostorách Víceúčelové klubovny Centra sociálních služeb Kojetín. Téma nese název: „Cestování – co jste možná nevěděli.“
Ke studiu se opět přihlásilo 28 studentů a téma si vybrali společně již v prosinci na předposlední hodině předcházejícího kurzu. Nový kurz, jak název vypovídá, se bude zabývat cestováním. O tom jak lidé cestují z různých důvodů a na různá místa na celém světě, jaká rizika cestování obnáší. Zda cestovní ruch působí vždy pouze pozitivně, nebo může mít i negativní dopady na kulturu, společnost a životní prostředí. A jak se chovat jako správný cestovatel. V tomto kurzu naleznou studenti kromě odpovědí i další zajímavé informace o historii cestování a lázeňství.

Závěrečný seminář Olomouc – 24. ledna 2018

Účast – 17 osob
V konzultačním středisku Kojetín všech 28 studentů VU3V zdárně ukončilo v prosinci 2017 v pořadí již desátý semestr. Pro tentokrát byl na výběr pouze ze dvou měst a to Olomouc a Praha. Z důvodu dopravy jsme si vybrali tu bližší destinaci a dne 24. ledna 2018 jsme odjeli na Závěrečný seminář do Olomouce. Ten se konal pod patronací KS Doloplazy, Základní školy Doloplazy, KS Olomouc, Krajské rady seniorů Olomouckého kraje a Nadačního fondu Veolia v kině Metropol v Olomouci. Hned na úvod nadační fond Veolia představil své veřejně prospěšné programy, kterými podporují projekty různých subjektů. Po té byla představena všechna konzultační střediska a to tak, že moderátorka semináře vždy řekla pár zajímavostí ke každému městu a posluchači tak měli poznat, o které město se jedná. Pak přišlo na řadu předání Pamětních listů a potvrzení do svých Výkazů o studiu. Nevynechalo se ani tradiční předání drobných darů pro nejdříve narozenou přítomnou studentku a studenta a ocenění za nejlépe vyhodnocené eseje. Zhodnocení studia za tutory a posluchače pronesla posluchačka z KS Dačice.
V odpoledních hodinách si posluchači mohli individuálně prohlédnout památky města Olomouce, nebo se zúčastnit programu v kině za doprovodu Cimbálové muziky Zbyňka Hrdličky.
Prožité odpoledne v příjemném prostředí se nám velmi líbilo. Věříme, že se za půl roku můžeme těšit na další společné setkání studentů VU3V při Závěrečném semináři na jiném, zajímavém místě.