Dnes je  21.7.2019  a  svátek má Vítězslav.

Centrum sociálních služeb Kojetín

příspěvková organizace

   

 

Volnočasové aktivity 2016

Dekorace na vánoční stůl

Účast – 17 osob
Začátkem prosince jsme se sešli s našimi seniory jednotlivě na všech DPS při výrobě vánoční dekorace, abychom si potrénovali jemnou motoriku, kreativitu a představivost. Tentokrát jsme vyrobili dekoraci na vánoční tabuli. Základem nám posloužil kousek polystyrenu ve tvaru obdélníku. Ten jsme obalili balícím papírem, abychom na něj mohli dále lepit dekorace – baňky, svíčky, sušené pomeranče, stužky atd. Každý kousek byl originál a velmi zdařilé dílo, které bude zdobit domácnost a navnadí tak na vánoční čas. Při společném vyrábění jsme měli možnost si také společně popovídat, zavzpomínat na Vánoce a vyměnit si recepty na vánoční cukroví.

Čertovské posezení

Účast – 130 osob

Stejně jako v minulých letech, tak i v letošním roce jsme pokračovali v naší tradici a uspořádali v předvánočním čase setkání pro naše seniory. Tentokrát pod názvem „Čertovské posezení“. Pro velký úspěch z loňska jsme si opět pozvali pěvecký sbor Ladies BuDu z Buchlovic. Tento sbor vede již dvanáctým rokem Mgr. Antonín Gajdoš, vedoucí zařízení Domova pro seniory Buchlovice a vrchní sestra paní Bc. Ludmila Hájková. Každoročně vydávají vlastní CD. Pěvecký sbor skládající se z 18 seniorů to umí řádně rozparádit a při poslechu jejich vlastních textů na známé melodie jsme se vůbec nenudili. Přišli nás potěšit i děti ze ZUŠ Kojetín. S paní učitelkou Lenkou Čechovou si připravili pestrý vánoční program skládající se z básní, koled a zároveň nám představili i hru na několik hudebních nástrojů. Po celou dobu setkání měl několik vstupů muzikant pan. Jiří Leszczynski, který nás svou hrou na klávesy a zpěvem přiměl k tanci. Samozřejmostí byl příchod Mikuláše a anděla s čerty. Ti přinesli pro naše seniory drobné dárečky v podobě krásně zdobených perníčků. Napřed však přišlo zúčtování z Knihy hříchů. I pro letošní rok musíme přiznat, že žádné hříšníky v našich řadách nenašel.
O velmi chutné občerstvení se postarali zaměstnanci Školní jídelny Kojetín, o obsluhu všech 130ti návštěvníků akce se postarali žáci z Odborného učiliště Křenovice. Tímto jim děkujeme za pomoc. Poděkování také patří všem účinkujícím a budeme rádi, když se s našimi seniory potkáme na některé z dalších pořádaných akcí.

Filmové odpoledne

Účast – 14 osob
Začátkem měsíce listopadu jsme se s našimi seniory setkali v kulturní místnosti DPS J. Peštuky při příležitosti promítání dokumentárního filmu Země pyramid. Po jeho shlédnutí jsme se tak dozvěděli více o tajemstvích pyramid, úžasných výtvorech starověkého světa, nebo jak Egypťany fascinoval posmrtný život a proč byl tvar Velké pyramidy v Gíze považován za dokonalý. Měli jsme tak možnost si nejen zpříjemnit odpoledne, ale i dozvědět se spoustu nových a zajímavých informací. Účastníci tohoto filmového odpoledne mají rádi historii, a proto se těšíme na další promítací příležitost s podobným námětem.

Beseda – návštěva Asie

Účast – 11 osob
V letošním roce jsme v naší Víceúčelové klubovně přivítali již po několikáté milého hosta, kterým byla cestovatelka a spisovatelka paní Naďa Karlická. Měli jsme možnost zaposlouchat se do jejího vyprávění plné zážitků z návštěvy Asie. V rámci přednášky jsme se podívali na sever do Vnitřího Mongolska, kde se paní Karlická zúčastnila dvou svateb, navštívili Peking a pak se přesunuli na jih do Hang Zhou k Zápanímu jezeru. Vyprávěni paní Karlické je vždy plné vtipu, zajímavých postřehů a doplněno fotografiemi z běžného života a dění navštívené země. Necháme se překvapit, kdy se opět s touhle dobrodužnou cestovatelkou sejdeme a kterou zemi navštíví tentokrát.

Tvoření na „Dušičky“

Účast – 16 osob
S podzimem si spojujeme vzpomínku na naše zesnulé, která připadá na 2. listopad. To byl jeden z důvodů, proč jsme si pro seniory připravili tvůrčí činnost zaměřenou na podzimní dekoraci. Základem dekoračního výrobku byl květináč s chvojím a záleželo na každém, jaká bude jeho finální podoba. Někteří k dozdobení použili statici, slaměnky, různé druhy kytiček, andělíčky ze sádry aj. Nejvíce „parády“ však udělala mašle, která při dokončování díla nemohla nikomu chybět. S konečným výsledkem své tvůrčí činnosti byl každý spokojen, přestože se mnozí zprvu potýkali s obavou z práce s tavnou pistolí. Výrobky se našim seniorům velice podařily a už jen záleží jak s nimi jejich „výrobce“ naložil, zda mu dělá radost doma, případně dělá radost jako dárek někomu druhému, nebo zdobí hrob blízkému člověku se vzpomínkou na něj.

„Tajemstvím opředená místa Kojetína“ – beseda s pracovnicemi Městské knihovny v Kojetíně

Účast – 17 osob
V měsíci listopadu pracovnice Městské knihovny v Kojetíně paní Lorencová a paní Fíková navštívily naše seniory v kulturní místnosti DPS J. Peštuky a při této příležitosti je seznámily s několika pověstmi o našem městě Kojetíně. Jednalo se o pověsti spisovatele Bohumíra Štégra, např. Tvarohová nevěsta, Vodní panna z račové a O zlé mlynářce. Bohumír Štégr byl nejen kojetínským rodákem, spisovatelem, ale i vlastivědným badatelem a muzejníkem. Beseda byla protkána úryvky a doloženými fakty z historie našeho města. Pro mnohé z nás bylo velkou zajímavostí, že do města vedl dřevěný vodovod z nedalekých Křenovic (datováno v roce 1533) nebo objevení pokladu v podobě mincí a to na tzv. „Šprlochu“ (datováno v roce 1955). Tento „poklad“ převzalo pražské Národní muzeum dne 2. května 1956. Mezi posluchači byli i pamětníci a rádi si tak vyslechli historky nejen z doby jejich dětství, ale i z doby dřívější sahající až do založení našeho města. Pro mnohé z nich tedy setkání znamenalo nejen seznámení se s pověstmi o našem městě, ale i možnost dozvědět se něco nového a zavzpomínat si se svými vrstevníky. Touto cestou tedy děkujeme pracovnicím Městské knihovny v Kojetíně, za příjemně strávený čas a rozšíření znalostí o našem městě. A kdo nevíte, kterému místu se v Kojetíně říká Šprloch, zkuste zapátrat, tak jako my, v historii našeho města.

Kojetínské senior sympozium 2016 aneb „Kvalitní a zdravý život ve stáří“

Účast – 105 osob
I v tomto roce se CSS Kojetín, p. o. v rámci Týdne sociálních služeb zapojilo
se svými dvěma akcemi. První z nich bylo Kojetínské Senior sympozium 2016
aneb „Kvalitní a zdravý život ve stáří“, které jsme uspořádali pro seniory z Kojetína a okolí. Zároveň toto setkání bylo oslavou pro všechny seniory k jejich svátku, který připadá každoročně na 1. 10. Naše organizace na oslavu tohoto svátku všechny přítomné seniory a hosty obdarovala milou pozorností ve formě ručně vyráběné keramické misky z dílen DDM Kojetín.
Na Senior sympozium přijali pozvání zástupci vedení města, konkrétně pan starosta Ing. Jiří Šírek a pan místostarosta Miloslav Oulehla. Oblastní Charitu Přerov s hospicovou péčí prezentovala ředitelka organizace Ing. Marta Šťastná, pozvání přijala také ředitelka Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem Hranice Mgr. Simona Hašová. O diabetických seniorech a nejen o nich hovořila z pódia paní MUDr. Jana Palmašová, která všem představila MUDr. Dobromilu Pekařovou – novou odbornou lékařku diabetologie v Kojetíně. S tématem spojeným s diabetes vystoupil také MUDr. Pavel Matoušek, Ph. D. z Centra žilní chirurgie Kojetín. Závěrem k přítomným seniorům promluvil také Ing. Zbyněk Dohnal, který zastupoval společnost Donasy s. r. o. zabývající se vzděláváním a kognitivním tréninkem seniorů.
Slavnostní odpoledne zahájil lidovou písní místní rodák pan Ladislav Gardavský doprovázený muzikantem panem Jaroslavem Přikrylem. O zábavu se také postaral svým zpěvem lidový soubor Chropyňáček a taneční pár Jůlinka Ptáčková a David Mihók z tanečního Klubu sportovního tance Swing Kroměříž, který všem předvedl ukázky společenských tanců.
Všichni přítomní měli možnost si pochutnat na občerstvení, které pro ně připravilo Odborné učiliště Křenovice a Školní jídelna Kojetín. Z křenovského učiliště nám s obsluhou vypomohli také studenti, kteří se pod dohledem dvou učitelek odborné výchovy postarali o obsluhu všech.
Jsme velmi rádi, že se sympozium setkalo s přízní od všech účastníků a námi pozvaných hostů, čemuž odpovídá počet návštěvníků.
Děkujeme všem vystupujícím, moderátorce paní Marii Němečkové a hostům, že přijali naše pozvání a také těm, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravách našeho sympozia. Věříme, že v této tradici budeme pokračovat i v následujících letech.

„Zahájení zimního semestru VU3V v konzultačním středisku Kojetín“

Účast – 28 osob
Dne 5. 10. 2016 jsme v konzultačním středisku Kojetín (dále KS) zahájili zimní semestr 2016/2017 s tématem Dějiny oděvní kultury. Jak sám název napovídá, půjde o historii odívání, která bude odhalovat kořeny lidské civilizace a proměny životního stylu, kam patří i móda a odívání. Jsme rádi, že se Virtuální univerzita třetího věku těší velké oblibě a do kurzu se v tomto semestru zapsalo již 29 studentů.
Jen pro připomenutí v roce 2012 jsme v našem KS zahájili první kurz se 13 studenty a většina z nich pokračuje ve studiu již čtvrtým rokem.
Studenti se pravidelně setkávají s vrstevníky a mají tak dobrý pocit z plnohodnotně stráveného času získáváním nových poznatků.

„Evropský týden mobility v CSS“

Účast – 22 osob
V letošním roce jsme si připravili pro naše seniory v rámci již 15. ročníku „Evropského týdne mobility“ dvě akce. První z nich se konala dne 20. 9. 2016 pod názvem „Pěší návštěva zrekonstruovaného místního koupaliště a využití prostor pro minigolf“.
Sraz jsme si dali u DPS nám Dr. E. Beneše 3, odkud jsme společně vyrazili k místnímu koupališti, kde na nás čekali zástupci firmy Technis s. r. o. ředitel Ing. Vlastimil Psotka a p. Luděk Nakládal, vedoucí provozu.
Před dvěma lety jsme měli možnost absolvovat komentovanou prohlídku na stejném místě, ale tentokrát jsme se zaměřili na letošní investice a rekonstrukci odpočinkové a sportovní zóny koupaliště. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací týkajících se modernizace areálu, které město hradilo z vlastních finančních prostředků. Jednou ze zajímavostí jistě bylo, že má město v plánu uvolnit další finanční prostředky k rozšíření komfortu areálu ve formě sociálních zařízení a baru v zadní části koupaliště.
Po té jsme dostali prostor pro dotazy, které převážně směřovaly na údržbu trávníku, který má u návštěvníků velmi kladné ohlasy stejně jako nově vybudovaná odpočinková a sportovní zóna. Kojetínské koupaliště je jistě dobrou vizitkou města a oblíbené místo pro návštěvníky.
Po komentované prohlídce jsme zavítali do místního bufetu, kde jsme si udělali posezení při kávičce. Jelikož mezi našimi klienty jsou i tací, kteří i přes své zdravotní problémy se stále snaží zůstat co nejvíce aktivní, využili jsme k zábavě hru minigolf. Nebylo vítězů ani poražených.
Druhou naší plánovanou akcí v tomto týdnu byla opět aktivní činnost a tou byla „Procházka s holemi Nordic Walking v podzámecké zahradě v Kroměříži“.
Akce se konala 22. 9. 2016. Místem srazu jsme určili nádraží Kojetín, odkud jsme odjížděli vlakem do nedaleké Kroměříže. Při příchodu do podzámecké zahrady jsme si upřesnili trasu s plánovanou přestávkou v kavárně u Dlouhého rybníku. Celková trasa křížem krážem celou Podzámeckou zahradou měla 5 km.
Téhle akce se zúčastnili převážně pravidelní účastníci procházek, které se konají každých 14 dní po okolí Kojetína, pořádané v rámci CSS Kojetín.
Někteří účastnící, kteří si netroufli na pěší procházku z důvodu zdravotního omezení, využili místního turistického vláčku s komentovanou prohlídkou.
V rámci procházky, nebo projížďky Podzámeckou zahradou jsme měli možnost k vidění mnoho krásných zákoutí. K vidění byly vzácné rostliny a dřeviny doplňující potůčky a rybníky, romantické malé stavby i originální sochařské výzdoby.
Obě akce byly závislé na počasí bez deště, což se nám podařilo. Sluníčko hřálo, byla dobrá nálada a tak byli všichni s plánovaným výletem do Podzámecké zahrady spokojeni.
Jsme rádi, že o námi naplánované a organizované aktivity byl zájem a mohli jsme tak společně strávit příjemná odpoledne.

„Krabička, která potěší“

Účast – 4 osoby
V měsíci září jsme si v naší organizaci připravili v rámci tvoření „krabičku, která potěší“. Námi vyrobená krabička se jistě hodí jako milý dárek na pár kousků cukroví či jiných sladkostí pro někoho z blízkého okolí.
Opět jsme zvolili jednoduchou variantu tvoření. Nešlo o žádné složité skládání krabičky, nýbrž jsme recyklovali krabičku od čaje. Tu jsme pečlivě oblepili barevnými papíry, po té víko nazdobili stužkami, korálky, nebo růžičkami odlité ze sádry. Dle vlastní fantazie lze použít různé druhy materiálu a vytvořit tak krásné a zároveň praktické dílo. Teď už záleží jen na našich šikovných seniorkách, zda si nechají krabičku pro své potěšení, nebo potěší dárkem jinou osobu. Naše klientky si procvičily jemnou motoriku, strávily odpoledne se svými vrstevníky a přáteli.

„Procházka s holemi v Kojetíně“

Účast – 5 osob
Procházka pro zdraví je to nejmenší, co pro sebe mohou mnozí z nás udělat, a proto se dne 18. 8. 2016 menší skupinka seniorů sešla u DPS J. Peštuky. Společně jsme se vydali na vycházku s holemi do přírody. Zvolili jsme tempo a trasu vhodné pro začátečníky a vydali se směrem ven z města, pokochat se panoramatickými výhledy. Naše kroky vedly k řece Moravě a k mostu Dr. Šíleného. Všichni účastníci tuto trasu uvítali a někteří z nich tak měli možnost navštívit místa, kde už léta nebyli. Byť se to někomu zdá jen kousek od domu, pro někoho to byla cesta daleká.
Ušli jsme celkem 3 km. Na první plánovaný výšlap a zdravotní stav některých seniorů opravdu obdivuhodný výkon! Abychom to „nepřepálili“ hned na první procházce, udělali jsme si menší přestávku. K odpočinku nám při cestě posloužila restaurace, kde jsme po malém zaslouženém osvěžení pokračovali zpět k domovu. Při krátké zastávce jsme tak měli možnost prodiskutovat, jak se komu šlo a kdo má jak natrénováno. Slíbili jsme si další společné toulky po okolí a dohodli se na pravidelném setkávání.
Budeme rádi, když se nám podaří vytvořit skupinu lidí, jež mají rádi pohyb – chůze je jejich oblíbená fyzická aktivita a chtějí se tak pravidelně společně scházet. Tento druh pohybu bude vhodný pro všechny, kteří uvítají při procházkách společnost, nebo se zkrátka jen sami neodváží za město z pocitu, že si sami netroufají.

„Letní grilování“

Účast – 40 osob
V letošním roce se letní dny obešly bez větších tropických veder, což vyhovovalo naší prázdninové akci pro seniory nazvané „Letní grilování.“ Setkání se uskutečnilo na dvou domech s pečovatelskou službou. V altánu na DPS 6. května jsme se sešli dne 11. 7. 2016 a o měsíc později 17. 8. 2016 v altánu na DPS St. Masara. Na obou místech se setkali nejen obyvatelé ze jmenovaných domů, ale přišli je navštívit a zazpívat si s nimi i senioři z ostatních dvou DPS.
Pro naše seniory jsme s pomocí pana Dobrovského přichystali malé občerstvení ve formě grilovaných špekáčků. Zároveň nás při těchto dvou setkáních potěšil milou návštěvou harmonikář pan Václav Nosek, který s námi strávil chvíle, při nichž nás bavil nejen hrou na harmoniku, ale i vyprávěním vtipů. Při druhém grilování na DPS St. Masara byla jeho hra zpestřena přítomností jeho vnuka Aleše Masaříka, který stále více bravurně zvládá hru na foukací harmoniku a taktéž jej na ni při muzicírování doprovodil.
Jsme rádi, že se akce všem 40 účastníkům líbila, počasí se vydařilo, užili jsme si pěkného léta s muzikou, chutným občerstvením a hlavně se mohli senioři setkat se svými přáteli a vrstevníky.

„Kytička, která neuvadne“

Účast – 11 osob
Léto je plné barev a květin, proto jsme si pro naše seniory připravili tvoření růžiček, což se k létu jistě hodí. Našim účastnicím tak vznikla kytička, která nikdy neuvadne. Výroba takové kytky nebyla nijak složitá. Stačilo dle návodu vystřihnout patřičný tvar z kartonu na vajíčka, slepit několik dílků lepicí pistolí a pak už jen natřít kytičku temperou. Poté ji vložit do květináče, který šikovnýma rukama „výtvarnice“ nazdobily barevnými stužkami. Všem tak vznikla pěkná růžička, jež dlouho vydrží a hlavně potěší. Seniorky si při tvoření procvičily jemnou motoriku, strávily čas se svými vrstevníky a zpříjemnily si odpoledne jednoduchým tvořením, na jehož konci byl vlastnoruční výrobek s letní tématikou.

„Karel IV. – playboy, dobrodruh, bonviván a kupec na trůnu“ beseda s pracovnicemi Městské knihovny v Kojetíně“

Účast – 10 osob
Ve čtvrtek dne 23. 6. 2016 nás navštívily pracovnice Městské knihovny v Kojetíně, paní Lorencová a paní Fíková, které si připravili literární program o nejvýznamnějším českém panovníku Karlu IV. Beseda nesla název Karel IV. – playboy, dobrodruh, bonviván a kupec na trůnu. Celé téma bylo plné událostí z jeho osobního života, zdravotním stavu a zajímavostí které nenajdeme běžně v učebnicích. Jsme rádi, že si paní knihovnice tentokrát přichystaly právě téma o Karlu IV. Měli jsme tak možnost připomenout si tuhle významnou osobnost našich dějin při příležitosti letošního 700. výročí jeho narození. K dokreslení atmosféry byl s četbou propojen doprovod dobové hudby na flétnu v podání žákyně ZUŠ. Nejvíce nás potěšila píseň z filmu „Noc na Karlštejně“, kterou jsme všichni poznali.
Po celou dobu besedy, jsme bedlivě naslouchali všem historkám a příběhům ze života panovníka a „hltali“ tak každé slovo.
Setkaní bylo velmi příjemné a díky příznivému počasí si účastníci zvolili místem k posezení altán v přilehlé zahradě DPS J. Peštuky, místo původně plánované klubovny v DPS.

„Léto krásně rozmarné“

Účast – 88 osob

Letošní léto jsme zahájili posezením v Sokolovně Kojetín, které se konalo dne 13. 6. 2016.
I tentokrát byl připraven bohatý kulturní program, kdy nás po celou dobu provázel hudebním doprovodem, k poslechu i k tanci, pan Jaroslav Přikryl.
Úvodním číslem byly dva scénické tance žákyň ZUŠ z Němčic nad Hanou, pod vedením choreografky, bývalé baletky z Moravské divadla Olomouc, Mgr. Magdy Ketnerové. Děvčata mezi nás zavítali zcela poprvé, velmi se zalíbili a jistě se s nimi znovu setkáme na našich pravidelných akcích.
S malým zpožděním jsme zhlédli taneční představení společenských tanců prezentované mladým tanečním párem Slavomírem Nepožitekem (7 let) a Emou Kuciánovou (8 let). Tentokrát za námi přijeli s latinskoamerickými tanci. V provedení těchto benjamínků z Taneční školy Prostějov Hubený jsme měli možnost zhlédnout vystoupení na závodní úrovni. Tento zážitek všechny velmi uchvátil a sklidil velký potlesk.
Jako poslední taneční hosty jsme přivítali další taneční skupinu Luckey While z Kojetína. Od vedoucí souboru paní Evy Zítkové jsme se dozvěděli pár zajímavých informací, například, že skupina v Kojetíně působí cca 20 let, navštěvují různé semináře v Praze, kde se inspirují
a jako jedno z nových čísel nám předvedli cloggingový stepový tanec. Měli jsme tak možnost shlédnou stepové vystoupení Tell me ma, kde choreografii vytvořil Petr Davidík, jeden z členů souboru. Jako druhou skladbu zvolili quistep.
Věříme, že takto strávené až protancované odpoledne všechny velmi potěšilo, letně navnadilo a můžeme se těšit na další setkání, kterým je připravované senior sympozium 3. 10. 2016.

„S písničků pod májů“

Účast – 36 osob
I v letošním roce jsme opět uspořádali pro naše seniory májové posezení s našim kamarádem harmonikářem Milanem Zahradníkem. Počasí nám přálo, sluníčko hřálo a tak jsme májové posezení přichystali ve dvorním traktu budovy DPS nám. E. Beneše 3. Celého setkání se zúčastnilo 36 osob z řad seniorů a zdravotně postižených občanů. Všichni jsme se velmi dobře bavili, zpívali si s Milanem známé písničky při harmonice a byl čas i na popovídání. Vhod všem přišlo i malé občerstvení při kávičce. Při takovém sluníčkovém počasí, při krásných písníčkách a s dobrou náladou bychom vydrželi sedět až do dalšího dne. Ale jak se říká v nejlepším se má skončit, tak toto naše setkání jsme zakončili společně zazpívanou písní „Ta naše písnička česká“. Při odchodu domů jsme si všichni slíbili, že za rok se opět znovu sejdeme.

„Trénovaní paměti pomocí čísel“

Účast – 7 osob

V měsíci květnu jsme si pro naše seniory připravili trénink paměti na téma „hrajeme si s čísly“. Šlo o jednoduché matematické příklady, kvízy i hádanky v zábavné formě vhodné k procvičování paměti, jenž byly založené na rozdílných principech. I když byla účast menší než obvykle nejvíce úkoly ocenili ti, kteří rádi luští/řeší křížovky. Zadání nebylo nikterak matematicky náročné a některé se spíše jevily k využití logického myšlení. I přes počáteční obavy se seniorům podařilo většinu úkolů vyřešit a zároveň se dobře pobavit. Trénink paměti je důležitý v každém věku a občas takové zopakování jen prospěje. Na závěr jsme si na odlehčení zahráli číselnou hru Bingo a tím si završili příjemně strávené odpoledne.
Těmito setkáními se snažíme předejít sociálnímu vyloučení seniorů a také utužujeme jejich vzájemné vztahy a kamarádství.

„Promoce VU3V květen 2016 „

Účast – 6 osob

Dne 19. 5. 2016 se konaly promoce v Aule České zemědělské univerzity v Praze. Studenti z konzultačního střediska v Kojetíně již po druhé převzali Osvědčení o absolutoriu VU3V. Více se dočtete zde.

„Jak jsme ukončili zimní semestr VU3V“

Účast – 23 osob

Před několika dny naši studenti VU3V úspěšně ukončili studium letního semestru na téma Genealogie – Hledáme své předky. Jak už to tak bývá, byl nabídnutý pestrý program na slavnostní závěrečný seminář s dalšími studenty z jiných konzultačních středisek celé Moravy. Bohužel studenty zvolený program byl již plně obsazen a další z nabídek byly velmi vzdálené a časově náročné na dopravu.
Z těchto důvodů jsme uspořádali závěrečný seminář ve vlastní režii. Inspirovali jsme se nedávným výletem „Za odkazem slovanských apoštolů“, zajistili dopravu a navštívili Baziliku Nanebevzetí Panny Marie na Velehradě, tentokrát se studenty VU3V. Dozvěděli jsme se tak mnoho zajímavého o naších předcích Cyrilu a Metoději, což se k tématu Genealogie jistě hodí. Nově zrekonstruovaná „Bazilika“ sklidila velký úspěch.
K obědu jsme si dali polední menu dle bohatého výběru místní restaurace. Potom sladkým zákuskem a dobrou kávičkou si „dobili baterky“ v útulné cukrárně a mohli tak pokračovat dál v naší cestě. Zajeli jsme do nedalekých Buchlovic, kde se větší skupina studentů vydala na prohlídku známého zámku. Druhá, menší skupinka, která již v zámku byla dříve, se vydala na pěknou procházku zámeckou zahradou a užívali si tak pěkného slunečního dne. Zjistili jsme, že místní tradiční výstava fuchsií začne v měsíci červnu a to mnohé láká na další možnou návštěvu do této destinace.
Sice se neúčastnilo všech 26 studentů, ale i těch 23 účastníků ukázalo, že je skvělá parta, studium je baví a už teď se těší na svůj nový zimní semestr s tématem „Dějiny oděvní kultury“.

„Genealogie očima odborníka“

Účast – 26 osob

Studenti virtuální univerzity mají sice v našem konzultačním středisku již za sebou sérii přednášek, která se vztahovala ke studiu Genealogie. Jelikož se nám ale naskytla příležitost, dozvědět se podrobněji, jak se orientovat ve vyhledávání matrik, kartoték policejních přihlášek apod., sešli jsme se v naší Víceúčelové klubovně s panem PhDr. Jiřím Lapáčkem, ředitelem Státního okresního archivu v Přerově (Henčlově), aby nám o studované problematice řekl něco víc. A věřte, bylo co poslouchat. Seznámil nás s archivními fondy a sbírkami České republiky, poradil, jak se orientovat v jednotlivých matrikách, spisové službě, pozemkových knihách a urbářích, indikačních skicách či urbariálních fasích. Vyzkoušeli jsme si vyhledávání v různých archivech napříč celou republikou. Zkrátka, dopoledne nabité informacemi, ze kterých šla mnohým hlava kolem. Jsem ale přesvědčená i dle ohlasů přítomných studentů, že jsme si z této přednášky odnesli mnoho cenných a praktických informací, které nám budou přínosem a pomohou nám dopátrat se svých předků a najít tak své rodové kořeny.

„Za odkazem slovanských apoštolů“

Účast – 44 osob

V měsíci dubnu jsme zorganizovali letošní první výlet pro naše seniory v rámci poznávání krás našeho okolí a navštívili jsme Velehrad, který je jedním z nejvýznamnějších poutních míst v České republice. Na výlet jsme se všichni moc těšili, a i když bylo chladné počasí, sluníčko nám hřálo do zad a tak jsme si naši výpravu za poznáním historie dávno minulé mohli plně užít.
Po příjezdu na Velehrad jsme se přesunuli k hlavnímu vstupu baziliky, kde jsme společně s paní průvodkyní započali prohlídku této nádherné stavby, kterou nám zde zanechali naši předkové. Dověděli jsme se, že klášterní kostel byl nejdříve zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie stejně jako kostel v Kojetíně. Až později se do jeho názvu přidali světci Cyril a Metoděj. Bazilika nás okouzlila svoji velikostí a krásou. Z dostupného zdroje víme, že Velehrad a jeho historie se začala psát před více než 800 lety, kdy zde vybudovali klášter cisterciáci. Starší duchovní tradice však sahá až do 9. století, kdy na Moravu přišli slovanští věrozvěstové Konstantin a Metoděj. Celý areál baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje i okolí prošlo rekonstrukcí, zahradnickými úpravami a my celou tu nádheru viděli na vlastní oči. Prohlídka s průvodkyní byla velmi zajímavá, plná informací a nových poznatků.
Po prohlídce jsme si zašli na chutný oběd do místní restaurace. Přišel na řadu menší odpočinek a posilnění se na další prohlídku do nedalekého Archeoskanzenu Modrá, kde byla také domluvena prohlídka s průvodcem. Archeoskanzen tvoří sídliště s palisádovým opevněním, bránou a strážními věžemi. Uvnitř se nachází repliky soudobých staveb včetně polozemnicových chat, řemeslnického okrsku a domu představujícího sídlo místního velmože, tzv. paláce. Měli jsme možnost dozvědět se podrobnosti o životě obyvatel Velké Moravy. Prošli jsme si kde jakou chýši či chalupu, ale ze všeho nejvíc nás zaujala místní příroda, zvířátka, která ve skanzenu chovají, výhled do okolí a celkový dojem, který na návštěvníka dýchne dávnými časy a nabíjí pozitivní energií na hodně dlouho. Snad i nám, 44 účastníkům, tato energie vydrží minimálně do příštího výletu.

„Ukončení letního semestru VU3V – Genealogie“

Účast – 26 osob

Středa 13. 4. 2016 byla pro naše studenty Virtuální univerzity třetího věku poslední hodinou kurzu Genealogie – hledáme své předky, který v letním semestru studovali. Výsledky studia jsou velmi hezké, počty bodů získaných na testech nadprůměrné. Nyní je již jen na studentech, aby do 1. 5. stihli splnit všechny podmínky a úspěšně zakončit semestr. V květnu mají nárok na promoci 3 studentky z našeho konzultačního střediska, které opět dovrší dostudovaných 6 semestrů a mohou si jet převzít do Prahy na PeF ČZU potvrzení o absolvování studijního cyklu Svět okolo nás. Jak se poslední hodina kurzu Genealogie vyvíjela, to se můžete dočíst na jiném místě našich webových stránek, konkrétně v sekci „VU3V.“

„Jarní veselení“

Účast – 111 osob

Jaro. Jak povzbudivé a plné síly je toto roční období. Naděje pro přírodu a všechno živé, že má před sebou další kapitoly života. To je přeci pořádný důvod k oslavě! Proto jsme ani my nemohli vynechat tuto příležitost, abychom se sešli společně se seniory na již tradičním jarním posezení v sále sokolovny v Kojetíně. Kulturní program byl opět pestrý a tak se přítomní návštěvníci mohli pobavit vystoupením dětí z místní Mateřské školy Kojetín, oddělení Rybiček, které jim za kytarového doprovodu paní učitelky předvedly veselé jarní pásmo básniček, písniček a tanečků. Následovala milá návštěva přespolního seniorského sdružení, které si říká Chropyňské babky. Ty si připravily program naplněný básničkami, vtipy, hanáckými písničkami i dvěma scénkami. To vše zakončily známou písničkou Karla Hašlera Ta naše písnička česká, kterou si s nimi s chutí zazpíval celý sál sokolovny. Pak přišlo na řadu hudební vystoupení našich mladých hudebních nadějí, které navštěvují místní Základní uměleckou školu. A tak jsme si poslechli ukázky hry na zobcovou flétnu, klarinet i klávesy. Na ty nás také po celou dobu odpoledního programu doprovázel a svým zpěvem těšil pan Jiří Leszczynsky – MelodyMusic Kroměříž. A na závěr patřilo pódium žačkám a dorostenkám z místního Sokola Kojetín, které si připravily 2 nové skladby, s nimiž hodlají opět úspěšně reprezentovat na soutěžích.
Vše se nachýlilo v pozdních odpoledních hodinách do zdárného konce a my věříme, že jsme opět nabitým programem udělali radost nejen přítomným hostům, mezi kterými nechyběl pan místostarosta Miloslav Oulehla, ale všem, kdo se tohoto odpoledne zúčastnili a již nyní se těšíme na další společné setkání v červnu tohoto roku.

„Velikonoce jsou za dveřmi“

Účast – 10 osob
Brzy začne jaro, s ním přijdou Velikonoce, a tak jsme si v měsíci březnu připravili pro seniory jednoduché, ale tradiční tvoření na téma „Velikonoce jsou za dveřmi“. Šlo o zdobení květináčů ubrouskovou technikou, různými pentlemi a samotvrdnoucí hmotou ve veselých barvách a tvarech. Pro radost také nesměl chybět zápich s velikonočním motivem. To přece k působivému jarnímu aranžmá patří. K samotnému lepení a stříhání byl na výběr široký sortiment materiálu. Každý kousek, který vznikl, byl hezký originál. A na závěr si každý sám zasel osení do vlastnoručně ozdobeného květináče. Na teplém a světlém místě osení roste přímo před očima, proto takové pozorování baví jistě každého. Přinese nám tak jarní náladu a bude potěšením pro oko i duši.

„Martenitsa – tradiční bulharský svátek jara“

Účast – 9 osob
I když si na astronomické jaro letos ještě nějaký ten den počkáme, protože letos připadá na 20. března, 5,30 hod ráno, naši senioři se ho již nemohou dočkat, a tak jsme se společně pustili tradičně do výroby jarní výzdoby, ovšem netradičně k oslavě bulharského svátku jara zvaného Martenitsa, který připadá každoročně na 1. března. Martenitsa je malá ozdoba vyrobená z bílých a červených nití, obvykle v podobě dvou panenek, muže a ženy. Lidé si je darují na svátek Baby Marty. Název svátku znamená „babička“ a podle bulharského folkloru se tento svátek pojí se znamením síly, čistoty, štěstí a zdraví.
My jsme si k výrobě ozdoby vybrali 2 koule z papíru v červené a bílé barvě, které jsme pomocí stužek spojili s postavičkou veselé babky Marty. Ač se může zdát, že to bylo velmi jednoduché – někde nebylo třeba ani lepidla, přesto si senioři měli možnost řádně procvičit své prsty na vystřihování, skládání a zakládání jednotlivých dílků ozdob. Někdy se už už zdálo, že svou práci vzdají, ale s naší dopomocí se nakonec všem dílka podařila. Jejich ukázku můžete vidět na přiložené fotografii. K nám tedy může jaro přijít klidně i dřív.

„Slavnostní promování studentů VU3V v aule PeF ČZU v Praze“

Účast – 23 osob
Slavnostní promoce studentů Virtuální univerzity třetího věku proběhly v Praze, v aule Vysoké školy zemědělské dne 26. 1. 2016. Kdo se chce více dočíst o celém ceremoniálu a o výletu, který jsme se seniory do Prahy absolvovali, najde vše vč. fotografií na našich stránkách v sekci „VU3V“.

„Zima umí být také krásná“

Účast – 10 osob
Abychom se s našimi seniory na začátku nového roku pěkně rozcvičili v jemné motorice, pohráli si s fantazií a vyrobili si něco pěkného, pustili jsme se v průběhu měsíce ledna do tvorby obrázků se zimní tématikou. Posloužila nám k tomu opět naše oblíbená metoda malování teplým voskem – enkaustika. Našich 8 „výtvarnic“ se pustilo do svých dílek s počáteční obavou, jako vždy, ale neodradilo je to. Výsledkem byly moc pěkné obrázky, které jsme dotvořili tím, že jsme obrázky vsadili do předpřipravených rámečků z tvrdé kreslenky, samy účastnice si je dozdobily dle vlastní fantazie. Pak již jen zbývalo přitavit očko z provázku na zavěšení a dnes mnohým „malířkám“ visí jejich obrázky v kuchyních či chodbách, nebo odložené za vitrínou v obývacím pokoji. A kdo by byl zvědavý, jak takový obrázek vypadá, může se přijít inspirovat na den otevřených dveří naší organizace 7. 10. 2016, kde budou některé z prací našich seniorů vystaveny a určitě se tam nějaký pěkný obrázek z enkaustiky najde. Jste srdečně zváni již nyní.

„Závěrečný seminář VU3V v Doloplazích u Olomouce“

Účast – 24 osob
Je to měsíc a pár dnů zpět, kdy jsme v našem konzultačním středisku ukončili studium zimního semestru Virtuální univerzity třetího věku. A tak jsme se vydali na jeho slavnostní ukončení za dalšími spolustudujícími seniory z jiných konzultačních středisek celé Moravy, tentokrát do Doloplaz u Olomouce.
Ve středu 20. 1. ráno se na nádraží v Kojetíně sešlo 24 usměvavých a dobře naladěných seniorů – studentů, kteří se vydali za doprovodu své tutorky a paní pečovatelky na cestu vlakem směr Olomouc. Cesta rychle ubíhala a tak jsme již v 8,30 hod stáli před nádražím v Olomouci. Již z dálky bylo vidět označeného pořadatele vybaveného cedulí s nápisem, který hlásal, že tím směrem jsou přistaveny pro všechny nahlášené účastníky autobusy, které pro nás zajistilo pořádající konzultační středisko, a které nás odvezly přímo na místo určení. Po nutných administrativních úkonech jsme se uvelebili na svých místech u připravených stolů v místním sále Kulturního domu v Doloplazech a vše mohlo začít.
Přivítal nás pan učitel Navrátil z místní základní školy, který celé setkání organizoval
a který je u nich v obci „vztyčným důstojníkem“ celé výuky. Po uvítání následoval několik slov pana starosty Josefa Zdařila, který nás s humorem jemu vlastním provedl historií obce i současným děním. Následovala zdravice paní Kláry Nehodové, která je garantkou VU3V na PEF ČZU v Praze. Ta nás seznámila se stručnými daty týkajícími se studia. Tak pro vaši zajímavost, v celé ČR probíhalo studium zimního semestru ve 190 obcích, posluchači si vybírali z 23 témat a nejstarší studentkou a studentem stále zůstávají 2 vytrvalí senioři v KS Mirošov, jež mají stejný rok narození a to 1920!
Další vystoupení patřilo paní ředitelce místní základní školy paní Janě Štefanové. Za Univerzitu Palackého v Olomouci přijela pozdravit studenty paní Naděžda Špatenková, energická to žena, která je na univerzitě nejen vedoucí referent a metodik U3V, kterou vede od roku 2000, ale je též odbornou asistentkou na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Ta se ujala svého slova velmi rázně a taktéž hned všechny přítomné prozkoušela v krátkodobé paměti, kterou s přibývajícím věkem mívají senioři zhoršenou. S humorem jí vlastním naučila přítomné, jak si zapamatovat jednoduchou metodou 10 věcí, které si chtějí jít koupit do obchodu. Všechny přítomné pobavila, nabídla jim možnosti studia i Univerzity třetího věku, nabídla akce pro seniory nad 50 let, pořádané pro širokou veřejnost a příjemným a nenásilným způsobem podtrhla, jak důležité je vzdělávání se a trénování paměti i ve vyšším věku, kdy se může zdát, že na ničem již tak moc nezáleží.
V zaplněném sále se sešlo cca 180 seniorů z 15 konzultačních středisek, jimiž byli: Bohdíkov, Hodonín, Charváty, Kojetín, Kopřivnice, Libina, Mikulov, Mohelnice, Nové Město na Moravě, Olšany, Ostrava – Výškovice, Přerov, Rapotín, Spytihněv a domácí Doloplazy.
Po slavnostním předání Pamětních listů a ocenění nejstaršího seniora a seniorky v sále následoval kulturní program dle individuálního výběru samotných konzultačních středisek, které měli možnost vybírat z návštěvy kulturních památek v centru města Olomouce či přilehlého kostela na sv. Kopečku u Olomouce. Naše skupinka studentů si vybrala prohlídku Arcibiskupského paláce, Arcidiecézního muzea a dómu sv. Václava. Poté se odebrala ke slavnostnímu a zaslouženému obědu v nedaleké restauraci, kde svůj výlet i celý semestr v pozdních odpoledních hodinách slavnostně ukončila. Spokojeně jsme se rozjeli zpět do Kojetína a již nyní se všichni těšíme na společné zahájení letního semestru, které začne 3. 2. 2016, v 9,00 hodin, v prostorách naší Víceúčelové klubovny. A téma? Genealogie – Hledáme své předky. Tak to přijďte zkusit také! Těšíme se na nové studenty.