Dnes je  21.7.2019  a  svátek má Vítězslav.

Centrum sociálních služeb Kojetín

příspěvková organizace

   

 

Virtuální univerzita třetího věku

Centrum sociálních služeb Kojetín p.o. informuje širokou veřejnost o zahájení výuky Virtuální univerzity třetího věku v prostorách naší organizace v tzv. Víceúčelové klubovně od ledna 2013.

Ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze, která je garantem studijního programu a organizačním garantem Virtuální univerzity třetího věku (dále VU3V), probíhají od ledna 2013 na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci v prostorách Víceúčelové klubovny (DPS nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín – vchod z Husovy ulice) kurzy pro seniory.

CSS Kojetín, p.o. se tak stalo konzultačním střediskem (dále KS), které s univerzitou v dané záležitosti komunikuje.

Pro zájemce jsou bližší informace ke studiu Virtuální univerzity třetího věku k nahlédnutí zde.

Kontaktní osobou je Adéla Zaoralová, organizační, propagační a aktivizační referent, tel.: 581 761 484 nebo 727 813 601.

Město Kojetín tak rozšířilo řady měst, ve kterých tato Virtuální univerzita třetího věku probíhá.

Setkání studentů VU3V se starostou města Kojetína

Jak se již zmiňujeme na našich webových stránkách v sekci VU3V, jsou v našem konzultačním středisku Virtuální univerzity třetího věku od letošního ledna první promovaní absolventi virtuálního studia cyklu „Svět okolo nás“. A protože ze svého úspěchu měli a mají neutuchající radost, chtěli se s ní podělit též se starostou města Kojetína a tak vyslovili přání se s ním setkat. Pan starosta Ing. J. Šírek jejich přání vyslyšel a pozval je na přátelské posezení na radnici v jeho pracovně na čtvrtek 18. 2., kam se také 9 z 12 promovaných studentů dostavilo společně s paní ředitelkou Mgr. Bc. B. Laboňovou a tutorkou konzultačního střediska Ing. A. Hrdličkovou.
V příjemné atmosféře si navzájem sdělili své dojmy ze studia, ve kterém i nadále pokračují, neboť prvními třemi léty nic nekončí. Pohovořili o plánech města, které se týkají jeho zvelebení, i o svých přáních a představách, která by se mohla ve městě realizovat a být prospěšná pro seniory i ostatní občany. Vše prokládáno historkami ze života a veselým smíchem všech přítomných. Nemůžeme než konstatovat, že první setkání tohoto druhu se na radnici velmi vydařilo, všichni si odnesli nejen krásnou růži věnovanou přímo panem starostou, ale i příjemné zážitky ze setkání, které možná nebylo poslední. Každopádně studenti pozvali pana starostu do svých studijních řad na poslední hodinu právě probíhajícího kurzu Genealogie, aby se sám přesvědčil, že slova o dobrých podmínkách ke studiu a hlavně o dobré partě, která se mezi studujícími neustále rozrůstá, jsou pravdivá a není to jen nějaké klišé. Už se na pana starostu všichni těšíme.