Dnes je  21.7.2019  a  svátek má Vítězslav.

Centrum sociálních služeb Kojetín

příspěvková organizace

   

 

Sazebník úhrad PS

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná ve vymezeném čase, a to v domácnostech osob (terénní služba) popř. v zařízení organizace (ambulantní služba).

Centrum sociálních služeb Kojetín poskytuje Pečovatelskou službu dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. § 6, ve znění pozdějších předpisů.

 

Poskytované služby – základní čínnosti Cena v Kč
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu    
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 100 Kč/1 hod.
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 100 Kč/1 hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 105 Kč/1 hod.
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 105 Kč/1 hod.
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu    
pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti uživatele (ranní hygiena, hygiena na lůžku, koupání, sprchování) 95 Kč/1 hod.
pomoc při úkonech osobní hygieny v místnosti k tomu určené a vybavené (koupání – sprchování) 100 Kč/1 hod.
pomoc při základní péči o vlasy a nehty v domácnosti uživatele 95 Kč/1 hod.
pomoc při základní péči o vlasy a nehty v místnosti k tomu určené a vybavené 100 Kč/1 hod.
pomoc při použití WC v domácnosti uživatele 95 Kč/1 hod.
pomoc při použití WC v prostorách organizace 100 Kč/1 hod.
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy    
dovoz nebo donáška jídla (včetně kopie jídelníčku) 20 Kč/úkon
pomoc při přípravě jídla a pití 100 Kč/1 hod.
příprava a podání jídla a pití (tato základní činnosti je zajišťována jen v rozsahu úkonů podle § 6 odst. 1 písm. c), bod 3 a 4 vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb.) 100 Kč/1 hod.
pomoc při zajištění chodu domácnosti    
běžný úklid a údržba domácnosti 95 Kč/1 hod.
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezonního úklidu, úklidu po malování, mytí oken) 110 Kč/1 hod.
donáška vody 100 Kč/1 hod.
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 100 Kč/1 hod.
velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti) 105 Kč/úkon
běžné nákupy a pochůzky 90 Kč/1 hod.
praní a žehlení ložního prádla popř. jeho drobné opravy (v prádelnách na DPS) 35 Kč/1 kg
praní a žehlení osobního prádla popř. jeho drobné opravy (v prádelnách na DPS) 35 Kč/1 kg
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím    
doprovázení dospělých (do institucí poskytujících veřejné služby, k lékaři…) a zpět 90 Kč/1 hod.
fakultativní činnosti    
použití vozidla CSS k převozu uživatele dle jeho požadavku v k.ú. Kojetín tam a zpět (v rámci stanovené pracovní doby v organizaci) 25 Kč/úkon
dohled v pracovní dobu ( např. nad požitím léků, spočinutí po koupání apod.) 110 Kč/1 hod.
pomoc a podpora při procházce (v rámci stanovené pracovní doby v organizaci) 110 Kč/1 hod.
zapůjčení vysavače (v rámci stanovené pracovní doby v organizaci a v souvislosti s poskytováním pomoci při zajištění chodu domácnosti) 7 Kč
rekondiční masáže v místnosti k tomu určené a vybavené (v rámci stanovené pracovní doby v organizaci)
šíje 40 Kč/úkon
záda 70 Kč/úkon
šíje + záda 110 Kč/úkon
dolní končetiny 80 Kč/úkon
horní končetiny 80 Kč/úkon
celková masáž 270 Kč/úkon
svoz prádla referenčním vozidlem (v rámci stanovené pracovní doby v organizaci) 25 Kč/úkon
Další činnosti, které organizace zabezpečuje    
poskytování ubytování v Krizové ubytovací jednotce v souladu se Zásadami pro poskytování krátkodobého ubytování v krizové ubytovací jednotce – DPS, 6. května 1160, Kojetín 120 Kč/1 den
zabezpečení tísňového volání na všech DPS nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu zdarma
zajištění možnosti využívání internetových koutků umístěných v prostorách jednotlivých domů s pečovatelskou službou pro cílové skupiny obyvatel (dle registrace organizace na MPSV) zdarma
poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelům pečovatelské služby a ostatním obyvatelům DPS zdarma
zabezpečení výchovných, vzdělávacích, aktivizačních a společenských činností pro seniory a zdravotně postižené občany zdarma

Sazebník úhrad byl schválen RM dne 17. 2. 2014, usn. č. R 1827/02-14 s účinností od 1. 4. 2014.