Dnes je  24.7.2019  a  svátek má Kristýna.

Centrum sociálních služeb Kojetín

příspěvková organizace

   

 

Promoce VU3V leden 2017

„Třetí promoce studentů KS Kojetín“

Účast – 4 osoby
V prosinci 2016 jsme v našem konzultačním středisku zakončili studium dalšího z témat Virtuální univerzity třetího věku – Dějiny oděvní kultury. Mezi úspěšnými absolventy tohoto semestru bylo také 5 studentek, jež jeho absolutoriem ukončily tříletý cyklus studia, úspěšně složily testy, splnily docházku a dodržely tak podmínky potřebné ke slavnostnímu zakončení studia ve formě promocí na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze. Ti, kdo sledují průběžně studium v našem konzultačním středisku ví, že se jednalo již o třetí promoce, kterých se mohli naši studenti zúčastnit. Tyto průběžné návštěvy univerzitní auly za účelem promocí jsou dány tím, že do našeho konzultačního střediska přistupovali studenti postupně (začínali jsme na 12 studentech, v současné době je studentů 29). Proto i postupně dosahují splnění potřebných podmínek k promočnímu ceremoniálu. Z důvodu nemoci se bohužel tohoto slavnostního zakončení tříletého studijního snažení mohly zúčastnit z 5 studentek pouze 2, se kterými jsme vyrazili dne 16. ledna 2017 v dopoledních hodinách do Prahy. Zde jsme si před samotným zahájením slavnostního ceremoniálu prošly kousek zimní Prahy a navštívily její centrum. Po prohlídce města jsme se přemístily do auly České zemědělské univerzity v Praze, kde slavností událost začala ve 13.00 hodin. Promoce byla pro naše studentky, stejně jako pro jejich další kolegy a kolegyně z celé ČR velkým zážitkem. Podpořit své kolegyně ze studií přišly také další dvě studentky z Kojetína, které si k nám přisedly a mohly tak společně zažít tuto výjimečnou událost. Hodinový program promoce měl velmi důstojný a slavnostní ráz. Po obdržení Osvědčení o absolutoriu došlo také na studentskou hymnu „Gaudeamus igitur“, která vždy celý ceremoniál důstojně zakončí. Všichni absolventi mají náš velký obdiv za odvahu, pustit se do moderní formy vzdělávání v seniorském věku a za vytrvalost a zájem, který při studiu projevují. Výše uvedeným 5 studentkám blahopřejeme za úspěšné zakončení tříletého cyklu a těšíme se s nimi i dalšími studenty na pravidelná setkání. Následující letní semestr VU3V zahájíme ve středu 1. února 2017, v 9,00 hodin, ve Víceúčelové klubovně CSS Kojetín, p. o. tématem Dějiny oděvní kultury II.