Dnes je  24.7.2019  a  svátek má Kristýna.

Centrum sociálních služeb Kojetín

příspěvková organizace

   

 

Promoce VU3V leden 2016

„Slavnostní promování studentů VU3V v aule PeF ČZU v Praze“

Mluvilo a plánovalo se o nich již 3 roky předem a konečně přišel ten den „D“, kdy se všech 12 studentů začínajících v konzultačním středisku Kojetín Virtuální univerzitu třetího věku vydalo na promoce, aby se po zaslouženém a poctivém studiu 6 rozličných témat nabízených Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze stali promovanými studenty Univerzity třetího věku.
Všechno začalo v pondělí 25. 1. 2016, kdy se spolu s nimi vydalo na cestu (raději o den dříve) dalších 8 studentů, kteří jeli své kolegy podpořit a podívat se, co každého z nich čeká, když si budou řádně plnit studentské povinnosti. Doprovázely je paní ředitelka CSS Kojetín Mgr. Bc. Blanka Laboňová, která s celou myšlenkou začít u nás v Kojetíně Virtuální univerzitu třetího věku přišla, tutorka Ing. Andrea Hrdličková, která se po tři roky snažila dohlížet na úspěšný průběh jejich studia a všech administrativních záležitostí, které VU3V obnáší a Žaneta Hřeblová, jež byla celou dobu cesty a pobytu v Praze nápomocna jejich zdárnému absolvování.
Po příjezdu do Prahy jsme se vrhli do víru velkoměsta a cestování metrem, které u nás, na Moravě, nezažíváme každý den. Ubytovali jsme se na studentských kolejích výše zmiňované vysoké školy a po dobrém obědě a krátkém odpočinku se vydali na odpolední procházku Prahou. Po návratu následovala zasloužená večeře v užší sestavě účastníků zájezdu, neboť někteří se rozhodli strávit večer kulturně, zhlédnutím divadelního představení ve Stavovském divadle.
Úterní ráno 26. 1. 2016 dýchalo lehkou nervozitou a nedočkavostí, jak celý ceremoniál promocí dopadne. Vyklidili jsme pokoje, přesunuli se do nedaleké auly vysoké školy a dle předem vymezeného zasedacího pořádku usedli slavnostně naladění a oblečení do křesel, aby vše mohlo v 11 hodin začít.
A také, že začalo. Slavností průvod členů promočního kolegia, který čítal 7 členů, vcházel do auly za doprovodu promotorky, 1. proděkana a slavnostní fanfáry. Všichni členové akademické obce účastni promočního aktu nám byli představeni a po krátkém projevu spectabilis, jenž vyzdvihl potřebu vzdělávání se právě u seniorů, kteří jsou nosiči životní moudrosti, přetrvávajících tradičních hodnot a jsou důležitým prvkem mezigenerační komunikace a důležitost jejich zapojení do společenského života, přišlo na řadu samotné předávání osvědčení. Každé konzultační středisko, které bylo jmenováno, povstalo a úklonem hlavy pozdravilo všechny přítomné. Pro osvědčení přicházeli jednotliví zástupci čtených konzultačních středisek. V tomto semestru mělo nárok na účast na promocích 311 seniorů z 66 konzultačních středisek napříč celou Českou republikou.
Po předání poděkoval za všechny studující seniory tutor z konzultačního střediska Oucmanice a slavnostní akt se blížil ke svému konci. Následovala již jen hymna naší republiky a za zvuků studentské hymny Gaudeamus igitur zůstalo nejedno oko zastřené slzou dojetí. A tak to má být. Vždyť promováni nejsme každý den a za vším stojí úsilí nejen těch, kteří vše administrují a organizují, ale především snaha a studium každého z přítomných seniorů, kteří byli takto za své pilné studium oceněni. Pak následovalo nezbytné focení na památku, loučení s organizátorkami promocí a odjezd do centra města, kde na nás čekal nejen oběd v historické části města Prahy, ale též příjemná kulturní tečka na závěr našeho pobytu, kterou byla komentovaná prohlídka historického skvostu nejen Prahy, ale jak jsme se později dověděli, celé Evropy. Druhé nejstaršího divadlo v Evropě – Stavovské divadlo (hned po milánské La Scale) nás uchvátilo nejen svou historií a působením W. A. Mozarta, ale též svou architekturou, propracovaností interiéru i důmyslností technického zázemí, do kterého jsme měli možnost při prohlídce nahlédnout.
Plni směsicí dojmů za oba dva dny jsme příjemně unaveni nastupovali do vlaku, který nás sice se zpožděním, ale přece, bezpečně dovezl domů.
A co dodat závěrem? Jsme rádi, že jsme mohli zmiňované dva dny prožít pospolu, v naší krásné Praze, mohli si vychutnat její atmosféru a zažít důstojné ocenění 3 let studia seniorů, kterým ovšem nic nekončí, neboť dle vlastní libosti mohou i nadále studovat, vybírat si z nabízených témat a za tři roky se opět účastnit tohoto slavnostního ceremoniálu.