Dnes je  21.7.2019  a  svátek má Vítězslav.

Centrum sociálních služeb Kojetín

příspěvková organizace

   

 

Projekt – vzdělávání


Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“

ROK 2015

V roce 2015 se naše organizace opakovaně zapojila do projektu: „Podpora odborného vzdělávání“, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (85%) a státního rozpočtu ČR (15%).
V letošním roce jsme podali 3 žádosti o financování školících akcí, které jsou určeny pro pracovníky v sociálních službách, čímž se nám podařilo docílit nejen úspor finančních prostředků za vzdělávání, ale taktéž naplnit zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle kterého jsou pracovníci v sociálních službách povinni se každoročně vzdělávat 24 hodinami.
První kurz, který u nás v prostorách Víceúčelové klubovny v sobotu 23. 5. 2015 proběhl, nesl název: Proměny stáří a geronto – oblek“. Kurz má v nabídce Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, se kterým jsme uzavřeli smlouvu na dodávku tohoto školení. Do kurzu se zapojilo 14 pracovníků naší organizace (z celkového počtu 15), kteří tento kurz označili za velmi přínosný. Účastníci byli uvedeni do problematiky stáří, získali povědomí o typických projevech stárnutí jak v oblasti psychické, tak v oblasti fyzické. Dozvěděli se o nejčastějších nemocech provázejících stáří. Dík gerontoobleku na vlastním těle zakusili fyzická a smyslová omezení ve stáří. Paní lektorka měla výborný přehled o péči poskytované jak v domovech pro seniory, tak v terénu či ambulantě. O tom, jak gerontooblek vypadal a jak nám chůzi ztěžovaly různé pomůcky (např. brýle s nasimulovaným šedým zákalem), vypovídají přiložené fotografie.

Druhý kurz, který u nás v prostorách Víceúčelové klubovny v pondělí 1. 6. 2015 proběhl, nesl název: Aktivizace seniorů“. Tentokrát byla realizátorem kurzu firma MARLIN, s. r. o. Uherské Hradiště. Paní lektorka Mgr. et Mgr. Lenka Freharová se pokusila v tomto kurzu prohloubit našim zaměstnancům již získané znalosti a dovednosti v oblasti sociálně aktivizačních činností vedoucích k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností klienta, znalosti z oblasti posilování životní aktivizace a kompetencí klientů a procvičili jsme si též jak zvládnout konkrétní postupy vedoucí k aktivizaci klienta. Opět se ukázalo, že paní lektorka je odbornicí plně obeznámenou s prostředím, ve kterém se proškolovaní zaměstnanci denně pohybují.

ROK 2014

V letošním roce se naše organizace opět zapojila do operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Využili jsme možnosti čerpat na vzdělávání finanční prostředky z Národního individuálního projektu „Podpora odborného vzdělávání,“ který je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. V sobotu 22. 11. 2014 se všichni naši zaměstnanci zúčastnili kurzu První pomoc v pomáhajících profesích (Úvod do problematiky). Školící akci provedla lektorka České asociace pečovatelské služby, jejímž členem je i naše organizace. Fotografie ze školení ve Víceúčelové klubovně jsou ke shlédnutí zde.

Projekt „Vzdělávejte se pro růst“

ROK 2013

Stejně jako v loňském roce i letos se nám podařilo zapojit do operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Díky včasnému podání žádostí o financování vzdělávání našich pracovníků, budeme moci uskutečnit v naší organizaci v prvním pololetí 2013 hned tři vzdělávací aktivity.
První z nich nesla název:„Uplatnění asertivity v jednání s klientem“ a všichni naši zaměstnanci se jí zúčastnili v sobotu 23. 3. 2013 v prostorách Víceúčelové klubovny.

Druhá vzdělávací aktivita, které se v tomto pololetí zúčastnily naše zaměstnankyně vč. paní ředitelky, nesla název: „Syndrom vyhoření, stres a umění jeho zvládání“.
Na školení, které se uskutečnilo v sobotu 13. 4. 2013, opět v prostorách Víceúčelové klubovny na nám. Dr. E. Beneše 3., jsme se blíže seznámili s pojmem stres, jeho příčinami a reakcemi na něj, s mechanismy zvládání stresu, učili jsme se jak rozpoznat jednotlivé fáze syndromu vyhoření, příčiny jeho vzniku a jaké mohou nastat psychické příznaky sygnalizující syndrom vyhoření. Neméně důležitá byla závěrečná část – prevence syndromu vyhoření, tedy jak předcházet syndromu vyhoření. Je třeba znovu zopakovat, že významným faktorem, který přispívá k prevenci syndromu vyhoření, je možnost profesionálního vývoje – odborně prováděná pravidelná supervize a účast na odborných a výcvikových seminářích.
Povídání lektorky paní Mgr. Ivany Petřekové bylo velmi zajímavé, užitečné a prokládané praktickými testy.

Třetí vzdělávací kurz, kterého se v tomto pololetí 18. 5. zúčastnily naše zaměstnankyně vč. paní ředitelky, nesl název: „Individuální plánování v sociálních službách“.
Tentokrát bylo předmětem vzdělávání našich pracovníků téma, pod kterým si laik nepředstaví mnoho konkrétního a nepříjde mu až tak důležité. Pro pracovníky v sociálních službách je to při práci s klienty téma jedno z nejdůležitějších.
Prohlubovali jsme své znalosti a dovednosti v oblasti dialogu mezi uživatelem a klíčovým pracovníkem o potřebách uživatele, v oblasti určování a naplnění cílů individuálního zájmu po službách atp. Na příkladech individuálních plánů jsme si ukazovali, kterých chyb je třeba se vyvarovat při sestavování individuálních plánů.
Školení paní Mgr. Jany Wojtoňové bylo pro naše zaměstnance opět přínosné a na vysoké úrovni.

ROK 2012

V roce 2012 se naše organizace zapojila do operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – Vzdělávejte se pro růst. Dne 16.6. 2012 u nás proběhla vzdělávací aktivita pod názvem „Podpora aktivního stárnutí“, která byla určena pro pracovníky organizace v rámci jejich dalšího profesního rozvoje odbornosti.

V roce 2012 proběhla v naší organizaci již druhá vzdělávací aktivita financovaná z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a to konkrétně dne 8. 12. 2012. Kurz nesl název „Aktivizační a manipulační techniky“.