Dnes je  21.7.2019  a  svátek má Vítězslav.

Centrum sociálních služeb Kojetín

příspěvková organizace

   

 

VU3V – 8. ZS Dějiny oděvní kultury

„Závěrečný seminář VU3V v Zábřehu a ocenění našeho konzultačního střediska“

Účast – 18 osob
V konzultačním středisku Kojetín všech 29 studentů VU3V zdárně ukončilo v prosinci 2016 další semestr, a proto si i tentokrát mohli vybrat z několika nabízených konzultačních středisek to své, ve kterém se chtějí zúčastnit dalšího z řady závěrečných seminářů. Volba padla protentokrát na město Zábřeh na Moravě, nejen pro svou dostupnou polohu, ale též z důvodu nabízeného programu. A tak jsme dne 18. ledna 2017 společně odjeli v dopoledních hodinách autobusem do kulturního domu ve zmiňovaném městě, který se velmi rychle plnil přijíždějícími studenty z dalších 21 středisek. Nálada byla jako vždy výborná, mnohá konzultační střediska se již zná z předchozích let a tak se hlasitě zdravila a sdělovala si své dojmy z cesty na seminář. Po vyslechnutí proslovů a odborných přednášek přítomných hostů obdrželi studenti Pamětní listy a potvrzení do svých Výkazů o studiu. Na tomto závěrečném semináři bylo o Kojetíně o něco více slyšet než jindy, neboť se našemu konzultačnímu středisku dostalo zvláštního poděkování a to za organizaci Závěrečného semináře VU3V, který se konal v Kojetíně v květnu 2013. Tenkrát jsme se do organizace této akce pustili s takovou chutí a vervou, že dodnes nás potkávají a chválí nás účastníci Závěrečného semináře se slovy, že: „tak vysoko položená laťka se jen těžko přeskakuje.“ Slova chvály nás těší, ale jako vždy, je pro nás takovýto úspěch a ocenění závazkem do budoucna. Při příštím pořádání této akce v našem městě bychom opět rádi dostáli nastavených kvalit, nezklamali účastníky a něco nového jim připravili. Po předání všech ocenění a upomínkových předmětů následoval oběd doprovázený hudební produkcí místní kapely. V odpoledních hodinách mohli účastníci alternativně navštívit komentovanou prohlídku města, nebo navštívit místní pivovar Welzl. Naši studenti si vybrali pro ně tu zajímavější nabídku a tou byla prohlídka místního pivovaru, který vznikl v bývalé sídlištní kotelně. Na místě jsme se dozvěděli vše o vaření piva a vzniku pivovaru. Po prohlídce jsme chvilku poseděli v místní hospůdce, abychom docenili kvalitu jejich produktů a na závěr udělali společnou fotku se samotným spoluvlastníkem pivovaru. Prožité odpoledne v příjemném prostředí se nám velmi líbilo. Věříme, že se za půl roku můžeme těšit na další společné setkání studentů VU3V při Závěrečném semináři na jiném, zajímavém místě.

„Zahájení zimního semestru VU3V v konzultačním středisku Kojetín“

Účast – 28 osob
Dne 5. 10. 2016 jsme v konzultačním středisku Kojetín (dále KS) zahájili zimní semestr 2016/2017 s tématem Dějiny oděvní kultury. Jak sám název napovídá, půjde o historii odívání, která bude odhalovat kořeny lidské civilizace a proměny životního stylu, kam patří i móda a odívání. Jsme rádi, že se Virtuální univerzita třetího věku těší velké oblibě a do kurzu se v tomto semestru zapsalo již 29 studentů.
Jen pro připomenutí v roce 2012 jsme v našem KS zahájili první kurz se 13 studenty a většina z nich pokračuje ve studiu již čtvrtým rokem.
Studenti se pravidelně setkávají s vrstevníky a mají tak dobrý pocit z plnohodnotně stráveného času získáváním nových poznatků.