Dnes je  21.7.2019  a  svátek má Vítězslav.

Centrum sociálních služeb Kojetín

příspěvková organizace

   

 

Historie a současnost

V roce 1972 byla založena Pečovatelská služba, pod vedením okrskové sestry pracovala jedna pečovatelka z povolání. Péče o starší a zdravotně postižené obyvatele spočívala v práci v jejich domácnostech.

V roce 1973 se zvýšil počet pečovatelek z povolání na dvě pracovnice. Pečovatelské službě pomáhaly pracovnice Československého červeného kříže.


V roce 1984 byl zkolaudován první dům s pečovatelskou službou na náměstí Dr. E. Beneše 3 s 27 malometrážními byty.

V roce 1986 se zvýšil počet pracovnic na tři pečovatelky z povolání. Zvýšil se také počet potřebných obyvatel a v roce 1987 byl zahájen provoz druhého DPS na ulici J. Peštuky 1322.
Pro zvýšený zájem o bydlení na DPS a následně i zvýšení zájmu o zavedení pečovatelské služby byl opět zvýšen i počet pečovatelek na čtyři pečovatelky z povolání vedené okrskovou sestrou.

V roce 1997 byl dostavěn třetí DPS na ulici St.Masára 1355 a po povodni v roce 1997 byl náhradním bydlením pro občany města, kteří byli postiženi záplavami.

DPS na ulici 6.května 1160 byl zprovozněn v roce 2000. V té době bylo zaměstnáno celkem osm pečovatelek vedených okrskovou sestrou.

Od 1.7.1991 přešla pečovatelská služba po zrušení Okresního ústavu sociálních služeb Přerov pod město Kojetín.

Od 1.1.2001 působila Pečovatelská služba města Kojetín jako samostatná organizační složka, s počtem šesti pečovatelek z povolání a jednou pracovnicí informačních a komunikačních technologií pod vedením vedoucí pečovatelské služby.

K 1.1.2008 byla organizační složka města přeměněna na samostanou příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Kojetín.