Dnes je  15.9.2019  a  svátek má Jolana.

Centrum sociálních služeb Kojetín

příspěvková organizace

   

 

Fotogalerie

DPS Dr. E. Beneše

DPS J. Peštuky

DPS Stan. Masara

DPS 6. května

Rozšíření fakultativních služeb

(viz. Sazebník úhrad)

Od 1.9.2012, každý týden ve středu v době od 12:30 hod do 16:00 hod jsou zahájeny na DPS 6. května rekondiční masáže pro klienty CSS Kojetín, p. o.
Sazebník úhrad za masáže je k náhlednutí zde.

Auta pečovatelské služby

Internetové a kulturní místnosti na DPS

Víceúčelová klubovna a její využití

před modernizací

Město Kojetín se v roce 2010 poprvé přihlásilo do celostátní soutěže, vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Sítí mateřských center ČR, s názvem „Obec přátelská rodině“. V rámci tohoto programu byl vytvořen projekt „Kojetín – šťastný domov“.Cílem projektu bylo zvýšení kvality života rodin ve městě a v jeho místních částech, rozvoj a zkvalitnění prorodinných aktivit, včetně zkvalitnění zázemí pro jejich nabídku. Cílovými skupinami jsou rodiny s dětmi, děti, mládež, rodiče a senioři. V rámci tohoto projektu byl zakoupen nový nábytek do tzv. Víceúčelové klubovny, kterou využívají především senioři, zdravotně postižení občané, děti ze znevýhodněného sociálního prostředí a také rodiny s dětmi. Tímto došlo ke zkvalitnění prostor pro trávení volnočasových aktivit cílových skupin. Ke slavnostnímu předání nábytku došlo v květnu 2011.

po modernizaci

Krizový byt na DPS 6. května

Tísňová volání

Fotografie při otevření DPS Dr.E.Beneše r. 1984