Dnes je  21.7.2019  a  svátek má Vítězslav.

Centrum sociálních služeb Kojetín

příspěvková organizace

   

 

Dokumenty

Zřizovací listina CSS Kojetín
 
Vnitřní směrnice – Poskytování informací žadatelům(dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

 
Organizační schéma CSS Kojetín – změna k 1. 1. 2019

 


Pečovatelská služba

Žádost o zavedení pečovatelské služby

Smlouva o poskytování sociální služby


Odborné poradenství – Poradna pro seniory

 
Smlouva o poskytování sociální služby
 

Záznam o uzavření ústní smlouvy
 

Provozní řád poradny pro seniory
 

Vnitřní pravidla pro poskytování služby odborné sociální poradenství
 

Vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu odborné poradenství

 


Informační leták

Informační leták Pečovatelské služby a Odborného poradenství – poradny pro seniroy
 


Krizová ubytovací jednotka

Zásady pro poskytování krátkodobého ubytování v Krizové ubytovací jednotce
Smlouva o poskytnutí krátkodobého ubytování v Krizové ubytovací jednotce

 


Ostatní

Vyhodnocení dotazníkového šetření 2015 – pro klienty CSS Kojetín, p. o. (kvalita služby)
Vyhodnocení dotazníkového šetření 2016 – pro klienty CSS Kojetín, p. o. (kvalita služby)
Vyhodnocení dotazníkového šetření 2017 – pro rodinné příslušníky klientů CSS Kojetín, p. o. (informovanost o službě)
Vyhodnocení dotazníkového šetření 2017 – pro klienty CSS Kojetín, p. o. (kvalita služby)
Vyhodnocení dotazníkového šetření 2018 – pro klienty CSS Kojetín, p. o. (kvalita služby)