Dnes je  21.7.2019  a  svátek má Vítězslav.

Centrum sociálních služeb Kojetín

příspěvková organizace

   

 

Cíle PS

Dlouhodobé cíle (2019-2023)

 1. Zvyšování odborné úrovně poskytovaných služeb formou vzdělávacích akcí, stáží, supervizí či prací s vnitřními předpisy.
 2. Pořádání volnočasových aktivit pro cílové skupiny ohrožené sociálním vyloučením a těmto skupinám poskytovat potřebné informace z různých oblastí.

Za plnění dlouhodobých cílů odpovídá tým pracovníků organizace.

Krátkodobé cíle – 2019 (naplňování dlouhodobých cílů organizace)

Ad. 1

 • Aktualizace a práce se standardy kvality a metodikami PS.
 • Odpovídá:vedoucí PS, koordinátorka PS

 • Pravidelná účast na vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky.
 • Odpovídá:vedoucí PS, sociální pracovnice

 • Zajistit supervizi pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.
 • Odpovídá:vedoucí PS, koordinátorka PS

 • Zajistit v minimálním rozsahu 8 hodin školení v oblasti péče o imobilní klienty.
 • Odpovídá:vedoucí PS, koordinátorka PS

 • Pokračovat ve spolupráci s praktickými lékaři a jinými poskytovateli sociálních služeb.
 • Odpovídá:vedoucí PS, sociální pracovnice

 • Zkvalitňování systému řízení PS (školení v oblasti managementu a řízení lidských zdrojů pro vedoucí pracovníky).
 • Odpovídá:ředitelka organizace

  Ad. 2

  • Pokračování ve vydávání čtvrtletníku „Centrálníček.“
  • Odpovídá:referentka

  • Průběžná aktualizace webových stránek, informačních tabulí a informačních materiálů o PS.
  • Odpovídá:sociální pracovnice, referentka

  • Pořádat pro klienty CSS společenské a kulturní akce, informovat je o těchto pořádaných akcích, v případě potřeby jim poskytnout doprovod na tyto akce.
  • Odpovídá:referentka, pečovatelky