Dnes je  24.7.2019  a  svátek má Kristýna.

Centrum sociálních služeb Kojetín

příspěvková organizace

   

 

Cíle poradny

Dlouhodobé cíle (2019-2023)

 1. Zvyšování odborné úrovně poskytovaných služeb formou vzdělávacích akcí, stáží, supervize či prací s vnitřními předpisy.
 2. Pořádání volnočasových aktivit pro cílové skupiny ohrožené sociálním vyloučením a těmto skupinám poskytovat potřebné informace.

Za plnění dlouhodobých cílů odpovídá tým pracovníků organizace.

Krátkodobé cíle – 2019 (naplňování dlouhodobých cílů organizace)

  Ad. 1

  • Aktualizace a práce se standardy kvality a metodikami OSP.
  • Odpovídá:vedoucí OSP

  • Pravidelná účast na vzdělávání sociálních pracovníků.
  • Odpovídá:vedoucí OSP

  • Zajištění supervize pro pracovníky OSP min. 2x ročně.
  • Odpovídá:ředitelka organizace

  Ad. 2

  • Podávání informací široké veřejnosti o možnosti využití OSP cílovými skupinami obyvatel.
  • Odpovídá:sociální pracovnice, referentka

  • Průběžná aktualizace webových stránek a informačních materiálů o OSP.
  • Odpovídá:sociální pracovnice, referentka