Dnes je  21.7.2019  a  svátek má Vítězslav.

Centrum sociálních služeb Kojetín

příspěvková organizace

   

 

11. LS Cestování

„Promoce studentů VU3V“

Účast – 9 osob
V dubnu letošního roku jsme v našem konzultačním středisku zakončili 11. kurz pod názvem „Cestování“. Pro 4 studentky, které se do našeho konzultačního střediska přidaly před třemi lety, to byl uzavřený jejich již 6. semestr. Splnily veškeré povinnosti, úspěšně složily testy a dodržely tak podmínky potřebné ke slavnostnímu zakončení studia ve formě promocí na Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Na promoce jsme se vydali ve dvou skupinách. Dvě studentky odjely do Prahy již v neděli, aby si užily místní kultury o den déle. Další dvě studentky společně s tutorem a s kamarádkami ze školy vyrazili na cestu časně ráno v den promocí 14. května 2018. Do Prahy jsme dorazili s menším předstihem a jelikož nám počasí přálo vyrazili jsme před promocemi na malou toulku po Praze. Vydali jsme se směrem k Prašné bráně, odtud na Karlův most a pak už jsme se museli přemístit k metru, abychom se včas dostali na slavností zahájení. V Aule České zemědělské univerzity jsme se potkali v plném počtu devítičlenné skupiny z KS Kojetín. Přesně ve 12h začal slavnostní ceremoniál, který velmi důstojným a slavnostním rázem poděkoval studentům za jejich zájem o studium. Po obdržení Osvědčení o absolutoriu došlo také na studentskou hymnu „Gaudeamus igitur“, která vždy celý ceremoniál zakončí. Studentkám blahopřejeme za úspěšné zakončení tříletého cyklu a těšíme se s nimi i dalšími studenty na pravidelná setkání. Následující zimní semestr VU3V zahájíme v říjnu ve Víceúčelové klubovně CSS Kojetín, p. o. s tématem „Barokní architektura v Čechách“.

„Závěrečný seminář VU3V v Přerově“

Účast – 15 osob
V konzultačním středisku Kojetín všech v dubnu 2018 zdárně ukončilo 28 studentů VU3V další semestr pod názvem „Cestování“. I tentokrát si mohli studenti vybrat z několika nabízených míst, kde se konal ZS. Volba protentokrát padla na nedaleké město Přerov. I když nabídka jiných měst byla také velmi lákavá, rozhodli jsme se dle nabídky i dle data pro naše okresní město. A tak jsme se dne 23. května 2018 dostavili na Horní náměstí do klubu Teplo. Po vyslechnutí proslovů a představení historie města, od přítomných hostů, obdrželi studenti Pamětní listy a potvrzení do svých Výkazů o studiu. V odpoledních hodinách si mohli účastníci vybrat doprovodný program z bohaté nabídky, který pro nás organizátoři připravili. Naši studenti si vybrali návštěvu Muzea Komenského v Přerově – Školní okruh. Jedná se o komentovanou prohlídku muzejních expozic „Školní třída a kabinet měšťanské školy z doby Rakousko-Uherska“, „Školní třída z doby první republiky“, „Školní třída z 50. let 20. století“ a „Vyhlídková věž“ přerovského zámku. Prožité odpoledne v příjemném prostředí se nám velmi líbilo. Věříme, že se za půl roku můžeme těšit na další společné setkání studentů VU3V při Závěrečném semináři na jiném, zajímavém místě.

„Poslední hodina letního semestru Cestování“

Účast – 28 osob
Poslední vyučovací hodina letního semestru 2017/2018 VU3V proběhla s našimi studenty z konzultačního střediska CSS Kojetín, dne 11. dubna 2018. I pro tentokrát jsme si na rozloučenou s tímto semestrem připravili malé pohoštění a poseděli o chvilku déle než jindy. V dobré náladě jsme tak ukončili poslední hodinu přednášky s názvem „Cestování, co jste možná nevěděli“. Společný závěrečný seminář k oficiálnímu ukončení semestru se uskuteční dne 23. 5. 201 v Přerově. Příští semestr začne 3. října 2018, a to je dlouhá doba prázdnin a odpočinku než se začneme opět pravidelně setkávat. Další téma kurzu, který jsme si museli zvolit již nyní, si studenti vybrali „Barokní architektura v Čechách“. Přednášky představují nejvýznamnější osobnosti barokní architektury, jejichž realizace si můžeme prohlédnout v Čechách. Na podzim se s chutí pustíme do dalšího studia.

„Zahájení letního semestru Virtuální univerzity třetího věku v konzultačním středisku“

Účast – 27 osob
Již 11. semestr Virtuální univerzity třetího věku jsme zahájili ve středu 31. ledna, v 9,00 hodin, v prostorách Víceúčelové klubovny Centra sociálních služeb Kojetín. Téma nese název: „Cestování – co jste možná nevěděli.“
Ke studiu se opět přihlásilo 28 studentů a téma si vybrali společně již v prosinci na předposlední hodině předcházejícího kurzu. Nový kurz, jak název vypovídá, se bude zabývat cestováním. O tom jak lidé cestují z různých důvodů a na různá místa na celém světě, jaká rizika cestování obnáší. Zda cestovní ruch působí vždy pouze pozitivně, nebo může mít i negativní dopady na kulturu, společnost a životní prostředí. A jak se chovat jako správný cestovatel. V tomto kurzu naleznou studenti kromě odpovědí i další zajímavé informace o historii cestování a lázeňství.