Dnes je  21.7.2019  a  svátek má Vítězslav.

Centrum sociálních služeb Kojetín

příspěvková organizace

   

 

Archív

Plán činností pro rok 2018

Plán činností na I. pololetí roku 2018
Plán činností na II. pololetí roku 2018

 

Nový automobil s úpravou pro „vozíčkáře“ pro CSS Kojetín

Dne 20. 4. 2015 převzala naše organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, p. o. od svého zřizovatele k užívání nový automobil značky Renault Kangoo s úpravou pro osoby tělesně postižené odkázané na invalidní vozík. Nákup tohoto automobilu plánovala organizace téměř od svého zřízení a 7 let šetřila finanční prostředky k výběru a následnému nákupu automobilu, který zrealizoval zřizovatel organizace Město Kojetín. Automobil je určen pro všechny klienty organizace, a to jak pro seniory tak osoby s chronickým onemocněním či tělesným postižením. Je určen pro 5 osob, z nich pro 1 „vozíčkáře“ a 4 další osoby současně (včetně řidiče).
Děkujeme touto cestou odboru VŽPD, který úzce v této věci s námi spolupracoval. Nebyla to věc jednoduchá, neboť jsme měli na výrobce spoustu požadavků k úpravě pro „vozíčkáře“, ale nakonec se vše zdárně podařilo vyjednat a vedení města – pan Jiří Šírek a pan Miloslav Oulehla nám automobil slavnostně dne 20. 4. 2015 předali k užívání.
Máme velkou radost a věříme, že je to další krůček ke zkvalitňování námi poskytovaných služeb, a to jak sociálních tak i ostatních v rámci volnočasových aktivit.
Blanka Laboňová
ředitelka CSS Kojetín