Dnes je  21.7.2019  a  svátek má Vítězslav.

Centrum sociálních služeb Kojetín

příspěvková organizace

   

 

7. LS Genealogie

Letní semestr VU3V je opět u konce

Účast – 26 osob

Ve středu13. 4. 2016 se sešla skupinka našich 26 studentů – seniorů, aby společně shlédli poslední přednášku tématu Genealogie – hledáme své předky. Celý semestr uběhl jako voda a jako všechny semestry předchozí a již na nás čekal poslední dílčí test, ale i závěrečný test, který ověřil znalost učiva studentů za celý semestr. Nálada byla opět tak trochu slavnostní. Nejen proto, že se oficiálně uvidíme opět až na zahájení semestru zimního, ale také proto, že pan starosta J. Šírek dodržel slovo, které dal studentům, jež ho navštívili na radnici počátkem tohoto roku po absolvovaných promocích v Praze a přišel se přímo do „třídy“ na výuku podívat. Statečně s nimi setrval nejen po dobu trvání přednášky, ale též při vyplňování testu. Taktéž si studenty prozkoušel dvěma otázkami týkajícími se tématu, jež směřovaly k místním kronikářům. Odpovědi byly na výbornou a tak se společně a s úsměvem rozloučili studenti nejen s panem starostou Jiřím Šírkem, ale s celým tématem.
Již nyní se mohou těšit na doplňující konzultaci ke studovanému tématu Genealogie s osobou na slovo vzatou, která jim má co říci. S panem PhDr. Jiřím Lapáčkem, ředitelem Státního okresního archivu Přerov, se budou moci setkat ve středu 27. 4. a směřovat na něj své dotazy týkající se studia rodokmenů a materiálů, které skrývají jednotlivé archivy. Zkrátka dostanou malý návod „jak na to“ a kde začít, pokud někdo chce pátrat po svých předcích.
Dalším důvodem k radosti je skutečnost, že ve studiu VU3V v našem konzultačním středisku Kojetín pokračujeme a téma, které je pro zimní semestr 2016/2017 vybráno, zní: „Dějiny oděvní kultury.“ V tématu si ozřejmíme některé důležité pojmy používané v módních, oděvních i kulturních oborech, jako jsou např. móda, vkus, idoly, trendy atd. či počátky klasické evropské kultury (Kréta, Mykény, Řecko). Ale bude toho mnohem víc. Začínáme ve středu 5. 10. 2016, v 9,00 hodin, v prostorách Víceúčelové klubovny CSS Kojetín.

Nový semestr – nové téma – tentokrát Genealogie

Účast – 27 osob

S příchodem nového měsíce února začal v našem konzultačním středisku nový semestr Virtuální univerzity třetího věku. Téma: „Genealogie – Hledáme své předky“ se rozhodlo studovat od 3. 2. 2016 nejen všech 25 pokračujících studentů, ale i 2 noví senioři, kteří přišli rozšířit řady posluchačů. Na slavnostní zahájení se dostavila nejen paní ředitelka CSS Kojetín Blanka Laboňová, ale i pan místostarosta města Kojetín Miloslav Oulehla, který dodatečně pogratuloval všem promovaným absolventům, ale popřál mnoho studijních úspěchů do dnů následujících všem přítomným seniorům. Představen byl všem přítomným i náš nový kolega – sociální pracovník/koordinátor CSS Kojetín Pavel Juran. S velkým díky a překvapením přijala poděkování od „svých“ studentů za organizaci výuky i tutorka KS Andrea Hrdličková. Po již tradičním krátkém přípitku mohla začít samotná výuka. Jak se zdá, oblast studia bude velmi zajímavá a to i pro ty, kteří ještě nejsou rozhodnuti pustit se do hledání kořenů svých rodů a rodinných vazeb. Pokud by se mezi seniory v Kojetíně a okolí našli tací, kteří by chtěli tento typ studia vyzkoušet, ale třeba je nezaujalo právě studované téma, můžeme již nyní v předstihu prozradit, že pro zimní semestr, který začne běžet od října 2016, je již vybráno téma a to „Dějiny oděvní kultury.“