Dnes je  21.7.2019  a  svátek má Vítězslav.

Centrum sociálních služeb Kojetín

příspěvková organizace

   

 

5. LS – Lidské zdraví

„27. května 2015 – Závěrečný seminář VU3V v Břeclavi“

Poslední květnovou středu jsme se s našimi seniory studujícími Virtuální univerzitu třetího věku v konzultačním středisku Kojetín vydali na závěrečný seminář, jehož pořádání se tentokrát ujalo město Břeclav. A zhostilo se tohoto úkolu velmi zodpovědně. Cesta mezinárodním expresem, který čítal celé 2 vagony, byla příjemná, čekalo nás ten den krásné počasí. Na místo jsme dorazili s dostatečným předstihem a tak jsme měli možnost pozorovat ruch v probouzejících se ulicích Břeclavi.
Slavnostní zahájení připadlo na 10,00 hodin, kdy se v sále Domu školství ujal slova Mgr. Čech, zástupce Městské knihovny Břeclav, který přítomné účastníky seznámil s dopoledním programem. Poté následovaly zdravice přítomných zástupců města – pana starosty Ing. Pavla Dominika, který nad seminářem převzal záštitu a místostarosty Milana Vojty, M. A. Seniory přivítal také ředitel knihovny Mgr. Marek Uhlíř. Přítomní senioři se sjeli z 12 konzultačních středisek a to: Dačice, Hodonín, Kojetín, Kopřivnice, Nové Město na Moravě, Olšany, Ořechov, Oslavany, Ostrava – Výškovice, Spytihněv, Tišnov a domácí Břeclav. V odborné části semináře zazněly přednášky doc. Jiřího Viewegha o lužních lesích a PhDr. Miroslava Geršice o Lichtenštejnech na Břeclavsku. Následovalo několik slov od manažerky VU3V Ing. Kláry Nehodové z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Ta seznámila přítomné s ukončeným 14. semestrem. Studovalo jej v celé ČR 3232 studentů ze 174 konzultačních středisek. Datum narození nejstarší studentky a studenta je rok 1920 a oba shodně studují v konzultačním středisku Mirošov. Byla také vyhlášena nejlepší esej – lépe řečeno jakýkoliv literární počin (báseň, vyprávění…), kterou měli možnost zaslat a vložit na webové stránky VU3V všichni studující senioři jednotlivě, případně konzultační střediska jako celek. Oceněna byla právě básnička, kterou zaslalo k vyhodnocení KS Kojetín a kterou měli kojetínští čtenáři možnost si přečíst v květnovém čísle Zpravodaje. Z ocenění měla radost nejen skupinka z Kojetína, ale byli jsme rádi, že pobavila i ostatní přítomné posluchače a hodnotící komisi.
O kulturní část programu se pod vedením učitelky Kristýny Osičkové ze Základní umělecké školy Břeclav postarali mladí nadějní hráči na cimbál Tadeáš Tomšej z Moravského Žižkova a Eva Blažková z Tvrdonic.
Po oficiální části programu následovaly neformální rozhovory všech přítomných seniorů, kterých se na jednom místě sešlo téměř 200! Poté přišla na řadu odpolední část programu, ve které mohli studenti navštívit místní pamětihodnosti a to expozice břeclavského muzea, synagogu nebo Lichtenštejnský dům, ti zdatnější mohli absolvovat výstup na vyhlídku ze zámecké věže.
Jsme rádi, že se našim seniorům výlet líbil, pochvala patří Městské knihovně Břeclav za bezchybnou organizaci a výborné občerstvení i samotnému městu Břeclav, které pro každého přítomného účastníka připravilo příjemný dárek ve formě užitečných propagačních materiálů a hodnotné publikace o Břeclavi. Domů se všech 16 účastníků z KS Kojetín navrátilo v pořádku, příjemně unavených a spokojených z návštěvy pěkného jihomoravského města.

„13. dubna 2015 – Ukončení letního semestru 2014/2015 VU3V v KS Kojetín“

Když jsme počátkem února tohoto roku zasedali do pomyslných školních lavic, abychom se pustili do studia dalšího semestru virtuální univerzity, bylo nám jasné, že vybrané téma nebude patřit zrovna k těm nejlehčím. Neboť – posuďte sami – snažit se v 6ti přednáškách pochopit systém a fungování lidského těla se všemi jeho zákonitostmi, pochody a problémy, které nás na stáří čekají, to nebyl zrovna úkol lehký.
Ale! Podařilo se! Všech 23 studentů, kteří do semestru naskočili, zarytě bojovalo se záludnými otázkami, které nám generoval počítač při každém pokusu o zvládnutí testu. O anatomických názvech se nám snad ani zdát nebude, neboť mnoho si jich v naší paměti nenašlo místo. Zjistili jsme ovšem řadu jiných, důležitých skutečností, např., že takový žaludeční vřed, vzdor jeho názvu, vzniká ne přímo v žaludku, ale ve 2/3 případů až v duodenu, tj. dvanáctníku, a to v jeho první části, těsně za svěračem žaludku. Ještě mnoho dalších informací jsme se z úst pana doktor Emericha Majera, lékaře, který nás přednáškami provázel, dozvěděli.
Poněvadž jsme byli rádi, že i závěrečný test, který se stává z 24 otázek a je průřezem všemi přednáškami, které si ten daný semestr máme možnost vyposlechnout, dopadl velmi dobře hned na první pokus, byl důvod k oslavám. Neboť jsme si vzali k srdci slova o důležitosti pohybu i v seniorském věku, zakončili jsme semestr ve sportovním duchu hrou zvanou petanque. Pravda, do toho aprílového počasí, které si pro nás pondělí 13tého přichystalo, se všem studentům nechtělo. Ale ti statečnější, posilnění ugrilovaným masem či špekáčkem od pana Dobrovského, bojovali až do posledních chvil.
Pro zájemce, kteří by se s námi chtěli v dalším semestru pustit do studia, máme informaci, že bylo vybráno téma a to: „Kouzelná geometrie.“ Nenechte se případně odradit pouhým názvem geometrie. Ti z vás, kteří máte rádi památky, různé umělecké slohy a rádi cestujete, přidejte se k nám a přijďte ve středu 7. října 2015, v 9,00 hodin do Víceúčelové klubovny Centra sociálních služeb v Kojetíně a zaposlouchejte se spolu s námi do přednášek PhDr. Aleny Šarounové, CSc. Jste srdečně zváni.
Na závěr této rekapitulace o dění v našem konzultačním středisku si vám, čtenářům Kojetínského zpravodaje, dovolím předložit veršovaný dopis, který jsme pomyslně zaslali přednášejícímu panu MUDr. Emerichu Majerovi jako shrnutí toho, jak jsme jím vysvětlovanou látku pochopili my, studenti senioři:

… je to za námi!

Vážený pane doktore,
píši Vám za nás zdvořile,
za skupinku študentů z Kojetína,
že to byla celkem dřina,
šprtat se orgány, soustavy těla.
No a ty testíky? To byla mela!

Zda jsme však tělo lidské pochopili správně,
to si zde dovolím vybarvit rázně.
Vezmu to pěkně od hlavy,
která Vám sama napoví,
jak si na tom stojíme
a zda učivo umíme.

V hlavičce lidské je ukrytý mozek,
co nám rád na stáří stávkuje. Mezek!
Je to však veliký manažer náš,
a buď rád, člověče, když O. K. ho máš!
Vysílá do těla nervové vzruchy,
nosem pak vnímáme všeliké pachy.

Když sousto vidíme, pusu hned otevřem,
no, zkrátka bez něho si ani neprdnem.
A když to sousto nám do huby letí,
ihned se v dutině ústní nám štěpí.
Projede hltanem, hrtan nám ucpává,
tlačí se trubicí, k žaludku dostává.
Tam se nám na něj pak enzymy vrhají,
slinivka skučí a šťávy stávkují,
za ostré jídlo nám úder vracejí.

No a co zbyde nám z téhle té bitky?
jsou to už přeci jen natrávené zbytky.
Ty se nám posunou dutinou břišní,
střevo tam kroutí se, délkou se pyšní.
Řítí se rychlostí k řitnímu otvoru,
a my pak s radostí plknem ven Potvoru.

Abychom tuhle tu námahu přežili,
musíme mrknout se též trochu na žíly.
Jestli v nich neběhá tlak příliš vysoký,
jenž nám tam prohání škvareček tukový.

Jsme rádi, když máme srdíčko v pořádku,
krevní tlak měříme, oběhnem zahrádku.
Nesmíme na večer Zprávy si pustit,
jinak se nakrknem, krev se nám bude hustit.
Z toho pak krůček je k hypertenzi kolísavé,
k záchvatům dušnosti a k astmatu cardiale.

No a tak věřte nám, vážený pane doktore,
snažit se budeme setrvat v pohodě.
Nepotkat žádnou z těch chorob potvorských,
které nám hrozí již v našich letech seniorských.
Budeme studovat do roztrhání těla,
abychom věděli, co bylo včera.
Aby nás nepotkal Alzheimer, Neřád,
neschoval mobila, klíče nebo jízdní řád.

A co když se k nám náhodou přikrade?
Vždyť jste nás učil, že smutek z toho nebude!
Vkrádá se přece k nám pomalu, po špičkách,
a my s ním bloudíme ve známých uličkách.
Dobré však na tom je, alespoň trošičku,
že i přes velikou tuhle tu chybičku,
kterou je nemožnost poznati známé,
oni to o nás ví,
my už však ne.

Děkujem za Vaše odborné přednášky,
někdy to bývalo opravdu na prášky.
Šťastně jsme dopluli do konce zdárného,
nebylo při studiu času marného.
Dokud jsme tady a jsme všichni spolu,
máme fajn partičku, kávičku k tomu.
společně budeme studovat dále,
Jsme rádi na světě!
I když někdy máme na mále!

„Zahájení letního semestru 2014/2015 VU3V v KS Kojetín“

První únorovou středu 4. 2. jsme se opět sešli s našimi studenty, abychom zahájili letní semestr VU3V v konzultačním středisku Kojetín. Zahájení mělo opravdu slavnostní ráz, neboť vedle přípitku nechyběla na této akci ani paní ředitelka Mgr. Laboňová, ani nový pan místostarosta Miloslav Oulehla, který přišel naše studenty pozdravit. Nové téma, které bylo vybráno pro již 5. semestr VU3V nese název„Lidské zdraví.“ Výuka bude opět probíhat ve Víceúčelové klubovně Centra sociálních služeb Kojetín. Kdo by měl ještě zájem o studium, může mezi nás přijít ve středu 18. února 2015, od 9,00 hod. V dalších hodinách nebude možné do tohoto tématu vstoupit.

Osnovou studia bude:
◦Základní pojmy v lékařství
a) Buňka
b) Krev
c) Srdce
◦Pokračování základních pojmů – soustava cévní, dýchací a zažívací
a) Cévy krevní
b) Orgány dýchací soustavy
c) Zažívací systém
◦Nervová soustava a její choroby
a) Soustava nervová
b) Bipolární porucha a schizofrenie
c) Poruchy osobnosti
◦Nemoci stáří – „proti věku není léku“
a) Alzheimerova demence je nejčastější poškození intelektu ve stáří.
b) Další dva časté typy demencí
c) Závažné poruchy smyslů ve stáří
◦Nejzávažnější choroby
a) Krevní tlak a jeho měření.
b) Klasifikační rozdělení hypertenze a příčiny vysokého krevního tlaku.
c) Klasifikační rozdělení stadií hypertenzní nemoci.
◦Pokračování nejzávažnějších chorob
a) Nedostatečnost srdeční (selhávání srdce)
b) Ateroskleróza
c) Cukrovka čili diabetes mellitus

Posluchači VU3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi České zemědělské univerzity v Praze. Senioři nemají ze zákona statut studenta.
Studia se mohou účastnit posluchači:
◦se statutem důchodce,
◦invalidní důchodci bez rozdílu věku,
◦osoby kategorie 50+ (v době studia nezaměstnaní).