Dnes je  27.5.2016  a  svátek má Valdemar.

Centrum sociálních služeb Kojetín

příspěvková organizace

   

 

O CSS Kojetín

Promoce studentů Virtuální univerzity třetího věku v konzultačním středisku Kojetín

Jsme rádi, že můžeme na tomto místě informovat návštěvníky našich webových stránek, že jsme se společně s našimi seniory zúčastnili 26. 1. 2016 slavnostního promování studentů univerzity třetího věku na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Více si můžete přečíst v sekci VU3V našich webových stránek. Na tomto místě uvádíme jen několik fotografií k ilustraci slavnostního ceremoniálu.

Cena_kvality 2012_logo

Prestižní ocenění „CENU KVALITY PRO POSKYTOVATELE TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY“ přivezla do Kojetína ředitelka Centra sociálních služeb Kojetín

V Rytířském sále Senátu Parlamentu ČR byli dne 21. 10. 2014 vyhlášeni a oceněni vítězové již 9. ročníku CENY KVALITY V SOCIÁLNÍ PÉČI. Redakce časopisu Ošetřovatelská péče – vyhlašovatel soutěže, ve spolupráci s Radou kvality ČR, se tímto projektem každoročně snaží důstojně ocenit zaměstnance, kolektivy a zařízení sociálního sektoru.
V kategorii CENA KVALITY PRO POSKYTOVATELE TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY udělila hodnotící odborná komise Čestné uznání Centru sociálních služeb Kojetín, p. o. za profesionálně odváděnou práci týmu pečovatelek při poskytování péče seniorům, za provázanost sociální služby na volnočasové aktivity a za celkovou kvalitu všech poskytovaných služeb touto organizací.
Pro toto ocenění si jeli zástupci organizace společně s místostarostkou Města Kojetína Ing. Ilonou Kapounovou.
K velkému překvapení nás všech byla udělena hodnotící odbornou komisí Cena sympatie ředitelce organizace Mgr. Bc. Blance Laboňové, která je zaujala především svou energií a chutí neustále posouvat organizaci dopředu. Vyzdvihli její schopnost orientovat se v problematice poskytování sociálních služeb a profesionalitu, se kterou dokáže vést svůj tým zaměstnanců. Za dobu působení ve funkci ředitelky této organizace dokázala změnit náhled široké veřejnosti na poskytování sociálních služeb ve městě Kojetíně.
Všichni pracovníci CSS Kojetín máme z těchto ocenění velkou radost. Jsou pro nás motivující a zároveň zavazující pro udržení si prestiže mezi poskytovateli sociálních služeb.
Záznam z předávání Ceny kvality 2014 je ke shlédnutí zde

 

Ocenění ČAPS 2014

Jsme velmi rádi, že se s návštěvníky našich webových stránek můžeme podělit o úspěch, kterého se naší organizaci podařilo dosáhnout.
ČAPS vyhlásila v letošním roce II. ročník „Ceny České asociace pečovatelské služby za přínos v péči o seniory a zdravotně postižené.“
Naše organizace se do této soutěže přihlásila a nominovala jednu pracovnici přímé péče – pečovatelku paní Hanu Dvořákovou, která více jak 22 let pečuje o seniory a zdravotně postižené občany. Díky své dlouholeté praxi dovede pochopit jedinečnost klientů a specifika jejich chování z důvodů jejich onemocnění.
Tato soutěž o „Cenu ČAPS“ je celostátní soutěží, s cílem udělit cenu v rámci monitorování, dokumentace, hodnocení a prezentace profesionálních sociálních služeb a jejich pracovníků zaměřených na péči o seniory a zdravotně postižené občany, a to zejména terénní a ambulantní péče. I když byla velká celorepubliková konkurence, přece se na nás usmálo štěstí a pro nás to bylo veliké překvapení, když nám z ČAPS zavolali a oznámili, že v kategorii pracovník/ pracovnice v sociálních službách byla vybrána právě ta naše pracovnice/kolegyně – pečovatelka paní Hanka Dvořáková jako jedna z oceněných. Převzít prestižní ocenění dlouholeté práce při péči o seniory a zdravotně postižené občany si výše jmenovaná jela v doprovodu paní ředitelky CSS Kojetín Mgr. Blanky Laboňové v pátek 13. června 2014 na výstaviště do Lysé nad Labem. Zde se předávání uskutečnilo v rámci celorepublikové výstavy „Senior-handicap: aktivní život 2014“ pořádané společně s „Lázeňským veletrhem“ a výstavou růží – „Růžová zahrada“.


Vyhrazení společensky účelného pracovního místa

Naše organizace se v letošním roce zapojila do operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Využili jsme možnosti získání finančního příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku na jeho vyhrazení, které je spolufinancováno ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Od června 2014 jsme na jeden rok rozšířili řady našich pečovatelek o jednu pracovnici na poloviční úvazek.

Spolupráce s LED-JAPA CZ s. r. o. v rámci projektu „Nová šance – mikroregion Kojetínsko“

v oblasti vytvoření nových pracovních míst a jejich hrazení z projektu po dobu 6 měsíců.

Vítězství v soutěži Pečovatelka roku 2013 – Národní cena sociálních služeb


Diakonie ČCE a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vyhlásili nově 1. ročník celostátní soutěže, který vznikl sloučením obou prestižních cen Pečovatelka roku 2013 – Národní cena sociálních služeb.
Cílem soutěže bylo ocenit sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách působící ve všech druzích sociálních služeb. Hodnotící komise složená z odborníků v oblasti sociálních služeb vybrala do užší nominace mimo jiné i naši pracovnici – pečovatelku paní Alenu Šmídovou, kterou organizace CSS Kojetín do soutěže přihlásila.
Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem, kdo jste pro naši pracovnici paní Alenu Šmídovou hlasovali. I díky Vašim hlasům se stala vítězkou Ceny veřejnosti! Naší kolegyni Alence Šmídové z celého srdce gratulujeme a Vám všem, kdo jste tuto soutěž sledovali a případně hlasovali, děkujeme za projevenou podporu a sympatie. Vážíme si toho. Blíže se o této soutěži dočtete také na www.pecovatelkaroku.cz

Cena kvality v sociální péči

Cena_kvality 2012_logoDne 4. prosince 2012 proběhlo v Praze, v Senátu Parlamentu České republiky, předávání Cen kvality v sociální péči za rok 2011.
Při této příležitosti byla udělena „Cena sympatie“ za rok 2011 pracovnici sociální péče paní Ludmile Pištělákové, která je zaměstnankyní Centra sociálních služeb Kojetín, p.o.
Krátkou fotoreportáž z udílení cen si můžete prohlédnout zde.

O Centru sociálních služeb Kojetín

Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace, byla zřízena k 1.1.2008.
Jejím hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah poskytování služeb je vymezen vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Centrum sociálních služeb poskytuje dle zákona 108/2006 Sb. Sociální poradenství (základní soc. poradenství) – § 37, dále Pečovatelskou službu – § 40, dále také poskytuje na základě zřizovací listiny ubytování v Krizové ubytovací jednotce, zabezpečuje tzv. tísňové volání na jednotlivých DPS (domy s pečovatelskou službou), zajišťuje možnost využívání internetových koutků, poskytuje pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů svým klientům, zabezpečuje výchovné, vzdělávací, aktivizační a společenské činnosti .

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení.
Centrum sociálních služeb nabízí pečovatelskou službu těm občanům města Kojetín a místních částí Koválovice a Popůvky, kteří nejsou schopni sami nebo s pomocí rodiny zvládat domácnost a běžné denní sebeobslužné úkony.

Organizace Centrum sociálních služeb Kojetín provádí svou činnost v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Sídlo CSS náměstí Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín

Ředitelka

Mgr. Bc. Blanka Laboňová +420 581 761 484 reditelka@css.kojetin.cz

Sociální pracovnice – koordinátor

Lenka Zapletalová, DiS. +420 581 762 282,
+420 775 753 342
soc.prac@css.kojetin.cz

Organizace je registrována pod č. j. KUOK/237/2008 ze dne 24.1.2008, je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka Pr 5002.