• Česky
 • English
 • Deutsch
 • neděle 15. 9. 2019, svátek má Jolana, zítra Ludmila

  Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 5. – 6. října 2018

  Ilustrační obrázek

  6.10.2018 19:00, Městský úřad Kojetín

  Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 5. – 6. října 2018.

  Volby do Zastupitelstev obcí

  Registrační úřad

  V rámci voleb do zastupitelstev obcí v roce 2018 bude ve správním obvodu MěÚ Kojetín vykonávat činnost registračního úřadu MěÚ Kojetín a Městský úřad Tovačov.

   

  Městský úřad Kojetín 

  Podání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí v r. 2018 pro obce:
  Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Uhřičice
  bylo ukončeno 31.8.2018 v 16:00 hodin.

   

  Nejbližší důležité termíny

  Rozhodnutí ve věci registrace u podaných kandidátních listin pro níže uvedené obce najdete ZDE

  Kojetín
  Křenovice
  Lobodice
  Měrovice nad Hanou
  Oplocany
  Polkovice
  Stříbrnice
  Uhřičice

   

  Seznam zaregistrovaných kandidátních listin podle vylosovaného pořadí na hlasovacích lístcích.

   

  Informace a doporučení pro volební strany

  Seznam registračních úřadů-volby 2018
  Počty podpisů na peticích-volby 2018
  Podávání kandidátních listin_MěÚ Kojetín

  Volební strany mohou delegovat své zástupce do okrskových volebních komisí, a to od doby zaregistrování kandidátní listiny do 5.9.2018 – 16:00 k rukám starosty příslušné obce.
   

  Volby do Zastupitelstva města Kojetín

  Zveřejňované volební dokumenty, ostatní informace

  Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Kojetína na volební období 2018 – 2022
  Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí

  Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva města Kojetín a do Senátu Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018

  Informace o době a místě konání voleb
   

  Upozornění pro voliče, kteří volí v okrsku č.1, tzn. voliče, kteří mají trvalý pobyt v ulicích: Dudíkova, Kuzníkova, Nádražní, náměstí Republiky, Padlých hrdinů, Rumunská,

  z důvodu rekonstrukce Sokolovny v Kojetíně, bude volební místnost okrsku číslo 1 pro tyto volby v přízemí Školní jídelny v Kojetíně, Hanusíkova ul. 283.
   

  Možnost volit mimo volební místnost:
   

  • ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič požádat MěÚ Kojetín a ve dnech voleb i příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (pouze na území příslušného volebního okrsku, např. doma)
    

  Volič může požádat MěÚ Kojetín osobně nebo telefonicky – na pracovišti matriky a ohlašovny MěÚ Kojetín (tel. 581 277 425, 581 277 426).

   

  První zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční v pátek dne 14.9.2018  v 8:30 hod. v sále IVC v Kojetíně, Masarykovo náměstí č.8

  Školení vybraných členů okrskových volebních komisí se uskuteční v pátek dne 14.9.2018 od 9:30 hod. v sále IVC v Kojetíně, Masarykovo náměstí č.8. Školení je určeno především: předsedům, místopředsedům a zapisovatelkám okskových volebních komisí všech obcí správního obvodu MěÚ Kojetín (Kojetín, Tovačov, Lobodice,Oplocany,Polkovice,Uhřičice,Měrovice nad Hanou, Křenovice a Stříbrnice)

  Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí 1-8 v Kojetíně 

  Tiskopisy, vzory:

  Oznámení o konání shromáždění zde


  Volby do Senátu Parlamentu ČR

  Zveřejňované volební dokumenty, ostatní informace

  Možnost volit na voličský průkaz
  Žádost o vydání voličského průkazu

   

  Veškeré potřebné informace k volbám najdete:
   

  • Úplná znění zákonů a jiné právní předpisy související s volbami, závazná stanoviska Ministerstva vnitra, aktuální informace o volbách atd. naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR
  • Vše kolem voleb ze strany krajského úřadu (informace o organizaci voleb a termíny ze strany KÚ Olomouc, informace pro starosty atd.) naleznete na stránkách Krajského úřadu Olomouckého kraje

  Kontakty

  Kontaktní e-mail: volby@radnice.kojetin.cz  (e-mail doručen vždy všem osobám odpovědným za přípravu voleb – viz níže a tajemníkovi MěÚ)

  Bc. Jana Nakládalová - j.nakladalova@radnice.kojetin.cz, tel. 581 277 420, mobil:773286228
  Michaela Daňková - m.dankova@radnice.kojetin.cz, tel. 581 277 422
  Jarmila Vašíčková, DiS –  j.vasickova@radnice.kojetin.cz, tel. 581277425