• Česky
 • English
 • Deutsch
 • úterý 20. 8. 2019, svátek má Bernard, zítra Johana

  Nabídka nových služeb pro osoby, které se potýkají se závislostí

  10.1.2017 12:22, Město Kojetín

  Nabídka nových služeb pro osoby, které se potýkají se závislostí

  V říjnu 2016 zřídila Společnost Podané ruce o.p.s. v Kroměříži detašované pracoviště Terapeutického centra ve Zlínském kraji. Kroměříž se tak zařadí po bok Zlína a Uherského Hradiště, kde  Společnost Podané ruce o.p.s. nabízí své služby pro osoby s různými formami závislostí – na alkoholu, drogách, výherních automatech, ale i internetu či sociálních sítích. Pro radu a podporu mohou přijít i příbuzní či blízcí osob se závislostí. Využít mohou psychologické poradenství, individuální, rodinnou nebo párovou psychoterapii, podporu při doléčování a zvládání abstinence. V neposlední řadě je to i dluhové poradenství, především pomoc s vyřízením osobního bankrotu a insolvence. Důležitost odborného dluhového poradenství se ukazuje zejména u osob, které se do dluhů dostaly kvůli hraní výherních automatů či sázení (svého či svého blízkého). Nabízené služby jsou bezplatné, informace důvěrné a pokud si to klient přeje, může zůstat anonymní.

  Detašované pracoviště Terapeutického centra je přímo v centru Kroměříže na ulici Prusinovského 185/7. Psycholog zde bývá každý čtvrtek od 9:00 do 17:00. Dluhový poradce po domluvě se zájemci o poradenství. V případě zájmu o poradenství nebo psychoterapii je vhodné se předem objednat na tel.: 778 417 681. Objednací doby jsou zpravidla do jednoho týdne. Kontakty na terapeuty, dluhového poradce a další informace naleznete také na webových stránkách www.podaneruce.cz.

  Vedoucí Terapeutického centra Gabriela Kosíková k tomu dodává: „Z pohledu úspěšnosti léčby závislostí je vhodné, aby člověk, který se potýká se závislostí, případně jeho rodina, začali svůj problém řešit co nejdříve. V případě gamblingu je z našich zkušeností zadlužení rodiny jedním z nejvážnějších a nejobtížněji řešitelných problémů, který je s tímto druhem závislosti spojen. Pokud se na nás lidé obrátí až ve chvíli, kdy jim hrozí exekuce, je nástrojů na řešení jejich problémů již výrazně méně.“

  Podle statistik je v České republice negativními důsledky hazardního hráčství zasaženo 5% populace ve věku od 15 – 64 let, což z celkového počtu obyvatel Zlínského kraje tvoří přibližně 20 000 osob. Problémové hráčství s sebou nese celou řadu negativních sociálních jevů jako je narušení vztahů s blízkými, rozpad rodin, zadlužování, exekuce a kriminalita.

  Negativními důsledky hraní (ale i závislostí na alkoholu nebo drogách) jsou často ovlivněni také blízcí hráčů – přepokládaný počet z hráčova okolí je 5 až 8 osob – především rodiče, partneři a děti. Právě příbuzní problémových hráčů jako první mají potřebu vyhledat odborné služby a pomoc a řešit změny v chování svých blízkých, jejich zadlužování a s tím spojenou hrozbu exekuce, rozprodávání společného majetku, někdy i zvýšenou agresivitu, lhaní a další psychické obtíže. Z těchto důvodů je velká část nabízených služeb cílena právě pro blízké z okolí hráčů.

  Ondřej Mikulášek

  Terapeut, Centrum komplexní péče pro hazardní hráče ve Zlínském kraji