• Česky
 • English
 • Deutsch
 • pondělí 24. 2. 2020, svátek má Matěj, zítra Liliana

  Významné události

  2018

  Prezident republiky Miloš Zeman opět v Kojetíně

  V pondělí 24. září 2018 navštívil prezident České republiky Miloš Zeman naše město. Návštěva byla součástí jeho třídenního pobytu v Olomouckém kraji, proto jej doprovázel hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Prezident pobesedoval s představiteli Města Kojetína, zástupci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a představiteli některých kojetínských firem. Poté se na Masarykově náměstí uskutečnilo setkání s občany, na kterém prezident reagoval na několik dotazů z řad přítomných diváků. Po ukončení setkání se podepsal do Pamětní knihy města a od starosty města obdržel malý dárek – ručně opletený demižon naplněný hruškovou pálenkou. Návštěva hlavy státu v Kojetíně se odehrála po relativně krátkém čase – prezident Zeman navštívil naše město znovu po dvou letech a čtyřech měsících.

    
    

    

   

  2016

  Prezident republiky Miloš Zeman navštívil Kojetín

  V rámci návštěvy Olomouckého kraje navštívil naše město v pátek 10.05.2016 prezident České republiky Miloš Zeman. Návštěva měla dvě části. V té první se prezident setkal na radnici s členy rady města, tajemníkem MěÚ, zástupci policie, hasičů a významnými podnikateli, kdy proběhla neformální debata, zahrnující některá palčivá současná témata, ale i běžné životní starosti. Ve druhé části návštěvy se pan prezident přemístil na připravenou tribunu na Masarykově náměstí, kde proběhlo setkání s více než tisícovkou přítomných občanů Kojetína a okolních obcí. Zodpověděl několik dotazů a vyjádřil své názory na některé problémy města i naší země. Poté se podepsal do kroniky města, dekoroval prapor města prezidentskou stuhou a převzal dárek v podobě plodů Hané – 51,5% hruškovici a velký koláč z kojetínské pekárny se znakem našeho města. Na závěr poděkoval za přijetí i dárek a odjel i s doprovodem na další část návštěvy Olomouckého kraje.

  2015

  Slavnostní otevření Víceúčelové sportovní haly v Kojetíně

  Necelý rok od začátku realizace (září 2014) došlo v neděli 27.09.2015 k slavnostnímu otevření, především sportovní veřejností dlouho očekávaného stánku, Víceúčelové sportovní haly v Kojetíně. Představitelé města se rozhodli na jejím vybudování z vlastních zdrojů (celkové náklady činily cca 38 milionů Kč), projekt na realizaci vytvořila společnost Hutní projekty Frýdek-Místek a.s., kdy konečnou podobu sportovní hale vtiskl zlínský architekt Ing. arch. Jaroslav Ševčík a zhotovitelem díla byla společnost PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. Oficiální uvedení sportovní haly do provozu, přestřižením slavnostní pásky, učinili starosta města Kojetína Ing. Jiří Šírek, zástupce zhotovitele díla Ing. Leoš Ptáček, architekt díla Ing. arch. Jaroslav Ševčík, náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovan Rašťák a poslanec Parlamentu ČR Mgr. Jiří Zemánek, za přihlížení sportovních příznivců z řad představitelů města Kojetína i širokého okolí a především zástupců kojetínských sportovních klubů a sportující veřejnosti. Následně proběhly exhibiční volejbalové zápasy družstev žáků, žen i mužů. 

  Revitalizace Masarykova náměstí v Kojetíně

  Po více než padesáti letech se dočkal opravy důležitý střed a jedna z dominant Kojetína – Masarykovo náměstí (naposledy bylo rekonstruováno v 60. letech 20. století). Během poměrně krátkého období od září 2014 do července 2015 proběhla náročná rekonstrukce v celkové ceně cca 36 milionů Kč (financovaná z 85% z dotačního titulu ROP Střední Morava a 15% spoluúčasti Města Kojetína), dle návrhu architekta Ing. arch. Milana Obenause. Zhotovitelem byly společnosti SATES MORAVA spol. s r.o. a PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. Byla provedena kompletní rekonstrukce místních komunikací po obvodu náměstí, včetně jejich odvodnění, veřejného osvětlení, vydláždění centrální plochy náměstí, rozšíření počtu parkovacích stání, úprava autobusové zastávky, odstranění kašny a osazení pítka, které je dílem sochaře Mgr. Jiřího Fingera. Kompletní úpravou prošla mimo dvou vzrostlých stromů i veškerá zeleň. Náročná investice změnila podobu centra Kojetína na další desítky let.

  2013

  Slavnostní předání nové cisternové automobilové stříkačky JSDH Kojetín

  V neděli 01.12.2013 převzala Jednotka sboru dobrovolných hasičů Kojetín, na Masarykově náměstí v Kojetíně, za účasti hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila, ředitele HZS Olomouckého kraje plk. Ing. Karla Kolaříka, starosty města Ing. Jiřího Šírka, místostarostky města Ing. Ilony Kapounové a mnoha dalších hostů a občanů Kojetína, nový zásahový automobil, cisternovou automobilovou stříkačku MAN. Ta nahradila dosud užívané vozidlo z roku 1976, které, i přes všechnu snahu o údržbu a repasování, bylo ve všech ohledech již zastaralé. Nové zásahové vozidlo se podařilo pořídit z dotačního titulu Generálního ředitelství HZS ČR a Olomouckého kraje a dále s finančním přispěním společnosti Tereos TTD – Moravský Lihovar Kojetín a Města Kojetína. Cisternovou automobilovou stříkačku posvětil i farář Římskokatolické farnosti Kojetín, Mgr. Pavel Ryšavý.

  2008

  Oslavy 775 let od založení města Kojetína (1233-2008)

  Slavnostním zasedáním zastupitelstva města v sále sokolovny dne 02.12.2008 si Kojetín a jeho občané připomněli první zmínku o městě, která připadá přesně na tento den v roce 1233. Tehdy vydal syn Přemysla Otakara I., moravský markrabě Přemysl, listinu, v níž se připomínají statky biskupství na Moravě a právě zde se poprvé píše o Kojetínu jako o „újezdu Kojetín“. Tento významný den historie Kojetína připomněl ve svém projevu starosta města Ing. Mojmír Haupt, zasedání pozdravila také senátorka Božena Sekaninová a místostarosta města Ing. Jiří Šírek představil připravovanou knihu „Kojetín v proměnách času“, která formou sborníku popisuje důležité události, osobnosti, spolky, církve a další významné prvky života v Kojetíně. Následně proběhlo předání pamětních listů a plaket zástupcům čestných občanů města - Janu Šenkovi, Otomaru Schickovi a Jindřichu Rieglovi, kteří zahynuli za 2. světové války v koncentračních táborech, a kteří se velkou měrou přičinili o rozvoj sportu, živností, školství a kultury v našem městě. Celý večer provázel hudební program studentů konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži.

  2007

  Webové stránky Kojetína vítězem soutěže OBJEV ROKU 2007

  Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve středu 24.10.2007 v 10 hodin na veletrhu Invex v Brně na stánku Ministerstva vnitra ČR v pavilonu V. Vítězem v kategorii Obce s rozšířenou působností se stalo Město Kojetín, za které převzal cenu místostarosta Jiří Šírek z rukou náměstka ministra vnitra ČR Zdeňka Zajíčka. Dík za tento velký celostátní úspěch našich webových stránek patří kolektivu jejich tvůrců, jmenovitě Janu Kramářovi, studentovi kojetínského gymnázia, Lence Svobodové z Pečovatelské služby Města a zaměstnancům MěÚ Kojetín Janě Nakládalové, Haně Rohové a Michalu Zatloukalovi.

  Návštěva prezidenta republiky

  V pátek 15. 6. 2007 ukončil prezident ČR Václav Klaus třídenní návštěvu Olomouckého kraje návštěvou Kojetína. Během své návštěvy se sešel na Masarykově náměstí s občany Kojetína a okolních obcí, odpověděl na otázky z tribuny postavené na náměstí a podepsal některé ze svých knih. Poté v sále Vzdělávacího a informačního centra proběhlo setkání se členy Zastupitelstva města Kojetín, podpis do Pamětní knihy města a po krátké debatě se pan prezident kolem 17.00 hodiny rozloučil s Kojetínem i s celým Olomouckým krajem. Z historického pohledu se jedná o první návštěvu prezidenta v Kojetíně od dob T.G. Masaryka a E. Beneše.

  2006

  Zahájení stavby dálnice D1 Kojetín - Kroměříž západ

  V pátek 12. května 2006 byla u obce Měrůtky mezi Kojetínem a Kroměříží slavnostně zahájena stavba úseku dálnice D1 Kojetín-Kroměříž západ. Zahájení stavby, kterou toužebně očekávají tisíce řidičů nejen z našeho regionu, se zúčastnili mj. také ministři vlády ČR Milan Šimonovský a Zdeněk Škromach. Při slavnostním zahájení se nešetřilo slovy o potřebě rychlé dostavby tohoto úseku, který pomůže spojení Zlínska a Přerovska s hlavním městem.

  2005

  Delegace Olomouckého kraje

  V pondělí 17. října 2005 zavítala do Kojetína delegace Olomouckého kraje v čele s hejtmanem RNDr. Pavlem Kosatíkem. Představitelé kraje tak zahájili své výjezdní zasedání na Přerovsku.