• Česky
 • English
 • Deutsch
 • pondělí 24. 2. 2020, svátek má Matěj, zítra Liliana

  Projekt ESF ČR

  Název projektu:

  Zefektivnění systému řízení a rozvoje lidských zdrojů na MěÚ Kojetín, registrační číslo CZ.1.04/4.1.01/57.00017

  Popis projektu:

  Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a efektivity řízení lidských zdrojů na Městském úřadě v Kojetíně za použití nových nástrojů řízení lidských zdrojů tak, aby tyto nástroje podporovaly hlavní cíle úřadu a moderní veřejné správy.

  Cíle :

  Hlavním cílem projektu je podpořit zvýšení efektivnosti řízení lidských zdrojů na Městském úřadě v Kojetíně. Dílčími cíli je pak zkvalitnění řízení vedoucími pracovníky, lepší využití dostupných lidských zdrojů, zvýšení kvality poskytovaných služeb občanům a zvýšení „firemní kultury“ úřadu.

  Cílové skupiny:

  Do projektu jsou zapojeni vedoucí pracovníci městského úřadu, včetně uvolněných členů zastupitelstva města, jakož i ostatní pracovníci úřadu.

  Klíčové aktivity projektu:

  Mezi klíčové aktivity projektu patří:

  - personální analýza a analýza vzdělávacích potřeb
  - kompetenční audit, vytvoření kompetenčních modelů pracovních pozic
  - modernizace systému hodnocení pracovníků
  - vzdělávání vedoucích pracovníků v metodách řízení lidských zdrojů
  - vytvoření etického kodexu úřadu

  Financování projektu :

  Tento projekt je financován z prostředků Evropského strukturálního fondu Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a to ve výši 85% uznatelných nákladů a z rozpočtu Města Kojetína ve výši 15% uznatelných nákladů. Celkové náklady na realizaci projektu byly rozpočtovány ve výši 1 660 024,- Kč.

  Doba realizace projektu:

  Projekt byl zahájen dne 1.10.2010, termín ukončení realizace projektu je stanoven na 30.9.2012.

  Aktuální informace

  Realizace projektu zahájena
  Realizace projektu pokračuje
  Realizace projektu je v polovině
  Realizace projektu finišuje
  Realizace projektu – projekt se blíží k závěru
  Realizace projektu – závěrečné hodnocení projektu