• Česky
 • English
 • Deutsch
 • neděle 25. 2. 2018, svátek má Liliana, zítra Dorota

  Odbor finanční

  Ing. Hana Večeřová, MSc.                     vedoucí FO
  e-mail: fo@radnice.kojetin.cz
   

  Ing. Kateřina Vašková rozpočet; příspěvkové organizace -veřejnosprávní kontrola ; dotace neziskovým organizacím;
  Lenka Tomková účetní - příjmy; bankovní operace; DPH
  Věra Ježková účetní - výdaje, majetek
  Pavla Novotná mzdová účetní; pojištění zaměstnanců
  Petra Šachová pokladna, evidence majetku, pojištění majetku, majetkové daně
  Ing. Miloš Psotka Prodeje a převody nemovitostí; věcná břemena; zástavy; energet.hospod
  Šárka Pospíšilová, DiS.  pronájmy obecních bytů a DPS; pronájmy nebytových prostor a pozemků; výpůjčky; pronájmy reklamních ploch
  Bc. Markéta Calabová místní poplatek za komunální odpad občanů, vč. vymáhání

  Bc. Iveta Králová

  místní a správní poplatky (ze psů, z tomboly, z veřejného prostranství, ze vstupného); tržní řád, vymáhání pohledávek

  Pracovní náplň jednotlivých zaměstnanců a souvislosti tohoto odboru v rámci městského úřadu naleznete v materiálu s názvem Organizační řád.

  INFORMACE O PLNĚNÍ ROZPOČTU

  Klikací rozpočet naleznete ZDE.

  Povinné informace

  Rozpočtová opatření - změny rozpočtu 2018

  Rozpočtové opatření 3/2018

  Rozpočtové opatření 2/2018

  Rozpočtové opatření 1/2018


  Rozpočtová opatření - změny rozpočtu 2017

  Rozpočtové opatření 19/2017

  Rozpočtové opatření 18/2017

  Rozpočtové opatření 17/2017

  Rozpočtové opatření 16/2017

  Rozpočtové opatření 15/2017

  Rozpočtové opatření 14/2017

  Rozpočtové opatření 13/2017

  Rozpočtové opatření 12/2017

  Rozpočtové opatření 11/2017

  Rozpočtové opatření 10/2017

  Rozpočtové opatření 9/2017

  Rozpočtové opatření 8/2017
  Rozpočtové opatření 7/2017
  Rozpočtové opatření 6/2017
  Rozpočtové opatření 5/2017
  Rozpočtové opatření 4/2017
  Rozpočtové opatření 3/2017
  Rozpočtové opatření 2/2017
  Rozpočtové opatření 1/2017

   
  Rok Rozpočet

  Střednědobý výhled rozpočtu

  Závěrečný účet Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
  2018 Rozpočet 2018 Na období 2019-2022    
  2017 Rozpočet 2017 Na období 2018-2019    
  2016 Rozpočet 2016   Závěrečný účet 2016 Zpráva za r. 2016
  2015 Rozpočet 2015   Závěrečný účet 2015 Zpráva za r. 2015
  2014 Rozpočet 2014   Závěrečný účet 2014 Zpráva za r. 2014
  2013 Rozpočet 2013   Závěrečný účet 2013 Zpráva za r. 2013
  2012 Rozpočet 2012   Závěrečný účet 2012 Zpráva za r. 2012
  2011 Rozpočet 2011   Závěrečný účet 2011 Zpráva za r. 2011
  2010 Rozpočet 2010   Závěrečný účet 2010 Zpráva za r. 2010
  2009 Rozpočet 2009   Plnění rozpočtu 2009 Zpráva za r. 2009

   

  Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací

  CSS - schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

  DDM - schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

  MěKS - schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

  MŠ - schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

  ŠJ - schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

  ZŠNM - schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

  ZŠSČ - schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

   

  Formuláře

  Formuláře připravené pracovníky finančního odboru naleznete na stránce Formuláře a tiskopisy.

  Postavení a působnost odboru je upravena organizačním řádem a vyplývá z příslušných zákonů. Finanční odbor zabezpečuje následující agendy:

  1. Rozpočet a hospodaření města
  2. Účetnictví a výkaznictví
  3. Daně, místní a správní poplatky
   • Místní poplatek za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
   • Místní poplatek ze psů
   • Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
   • Místní poplatek ze vstupného
   • Správní poplatek za povolení tomboly
  4. Správa pohledávek
  5. Pojištění
  6. Nakládání s majetkem měst
   • Převody nemovitostí – prodeje a koupě, směny, darování
   • Pronájmy nemovitostí, výpůjčky
   • Pronájmy reklamních ploch
   • Věcná břemena
   • Zástavy nemovitostí
  7. Správa bytů a nebytových prostor
   • Pronájmy obecních bytů
   • Pronájmy bytů v DPS
   • Pronájmy nebytových prostor
  8. Pokladna
  9. Kontrola hospodaření příspěvkových organizací
  10. Poskytování dotací neziskovým organizacím
  11. Spolupráce s výbory Zastupitelstva města a komisemi Rady města
   • s kontrolním a finančním výborem
   • s komisí pro otázky bydlení
   • s komisí pro poskytování peněžitých dotací