• Česky
 • English
 • Deutsch
 • pondělí 24. 2. 2020, svátek má Matěj, zítra Liliana

  Finanční odbor

  Ing. Hana Večeřová, MSc.                     vedoucí FO
  e-mail: fo@radnice.kojetin.cz
   

  Ing. Kateřina Vašková rozpočet; příspěvkové organizace -veřejnosprávní kontrola ; dotace neziskovým organizacím;
  Lenka Tomková účetní - příjmy; bankovní operace; DPH
  Věra Ježková účetní - výdaje, majetek
  Pavla Novotná mzdová účetní; pojištění zaměstnanců
  Ludmila Kozáková pokladna, evidence majetku, pojištění majetku, majetkové daně
  Ing. Miloš Psotka Prodeje a převody nemovitostí; věcná břemena; zástavy; energet.hospod
  Šárka Pospíšilová, DiS.  pronájmy obecních bytů a DPS; pronájmy nebytových prostor a pozemků; výpůjčky
  Bc. Markéta Calabová místní poplatek za komunální odpad občanů, vč. vymáhání
  Bc. Iveta Králová místní a správní poplatky (ze psů, z tomboly, z veřejného prostranství, ze vstupného); tržní řád, vymáhání pohledávek; pronájmy reklamních ploch, JSDH, pohřebnictví

  Pracovní náplň jednotlivých zaměstnanců a souvislosti tohoto odboru v rámci městského úřadu naleznete v materiálu s názvem Organizační řád.

  Postavení a působnost odboru je upravena organizačním řádem a vyplývá z příslušných zákonů. Finanční odbor zabezpečuje následující agendy:

  1. Rozpočet a hospodaření města
  2. Účetnictví a výkaznictví
  3. Daně, místní a správní poplatky
   • Místní poplatek za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
   • Místní poplatek ze psů
   • Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
   • Místní poplatek ze vstupného
   • Správní poplatek za povolení tomboly
  4. Správa pohledávek
  5. Pojištění
  6. Nakládání s majetkem měst
   • Převody nemovitostí – prodeje a koupě, směny, darování
   • Pronájmy nemovitostí, výpůjčky
   • Pronájmy reklamních ploch
   • Věcná břemena
   • Zástavy nemovitostí
  7. Správa bytů a nebytových prostor
   • Pronájmy obecních bytů
   • Pronájmy bytů v DPS
   • Pronájmy nebytových prostor
  8. Pokladna
  9. Kontrola hospodaření příspěvkových organizací
  10. Poskytování dotací neziskovým organizacím
  11. Spolupráce s výbory Zastupitelstva města a komisemi Rady města
   • s kontrolním a finančním výborem
   • s komisí pro poskytování peněžitých dotací

  Formuláře

  Formuláře připravené pracovníky finančního odboru naleznete na stránce Formuláře a tiskopisy.


   

  INFORMACE O PLNĚNÍ ROZPOČTU

  Rozpočet  naleznete ZDE

  Klikací rozpočet naleznete ZDE