• Česky
 • English
 • Deutsch
 • sobota 22. 2. 2020, svátek má Petr, zítra Svatopluk

  MATEŘSKÁ ŠKOLA

  Charakteristika zařízení

  V Kojetíně je Městem Kojetín zřízena jedna MŠ se sídlem v  Hanusíkově ulici č.10 a s elokovaným pracovištěm na Masarykově nám.č. 52 c celkovou kapacitou 178 dětí. Obě budovy jsou od 1.9.1997 sloučeny pod jedno ředitelství. Dle původního koncepčního záměru zřizovatele nastala od 1.1.2002 změna, kdy MŠ Kojetín získala právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací.

  Budova v Hanusíkově ulici, kde sídlí ředitelství MŠ, byla pro děti otevřena v září 1978. Jedná se o typizovanou jednopatrovou budovu umístěnou v areálu školní zahrady v klidnější části města. Jsou zde čtyři oddělení.

  Budova na Masarykově nám. 52 byla naposled zrekonstruovaná v roce 1997. Je to stará jednopatrová  budova původně sloužící jiným účelům, která je umístěna v centru města. Dle koncepčního záměru zřizovatele došlo k přemístění DDM do jiného sídla a po rekonstrukci prostor po DDM v průběhu června a července 2010 slouží celá budova potřebám  MŠ. Součástí obou MŠ je výdejna stravy. Strava je dovážena ze Školní jídelny Kojetín.

  Školní vzdělávací program (ŠVP)„Hrou a pohybem ke zdraví“   je zaměřen na:

  péči o fyzický, psychický a osobnostní rozvoj všech dětí v souladu se zdravým životním stylem.

  Základním dokumentem je Rámcový program pro předškolní vzdělávání, MŠMT ČR Č.j. 32 405/2004-22

  MŠ Kojetín poskytuje předškolní vzdělávání dětem zpravidla od 3 do 6 let.

   

  Kontaktní údaje

  název Mateřská škola Kojetín, příspěvková organizace
  sídlo Hanusíkova 10, 752 01 Kojetín
  telefon +420 581 761 836
  e-mail reditelka@ms.kojetin.cz
  web www.kojetin.cz/ms/


  Mateřská škola Mateřská škola Mateřská škola