• Česky
 • English
 • Deutsch
 • sobota 22. 2. 2020, svátek má Petr, zítra Svatopluk

  Kojetínská radnice zrealizovala projekt "Konsolidace IT a nové služby datového centra MěÚ Kojetín"

  Projekt CZ.1.06/2.1.00/22.09451 je součástí rozvoje e-Government v území správního obvodu obce Kojetín a je realizován na základě výzvy č. 22  IOP „Konsolidace IT a nové služby TC obcí“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 14. února 2014 - kontinuální výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě (www.strukturalni-fondy.cz/iop).

  Záměrem projektu KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY DATOVÉHO CENTRA MĚÚ KOJETÍN je rozšíření infrastruktury stávajícího datového centra a rozvoj dalších IT služeb pověřené obce Kojetín, tak aby byly zabezpečeny podmínky pro:

  1. konsolidaci HW a SW prostředí a vybavení datového centra MěÚ Kojetín
  2. zefektivnění bezpečnostní infrastruktury (bezpečnosti dat) MěÚ Kojetín
  3. zefektivnění komunikační infrastruktury mezi MěÚ Kojetín a ZZO
  4. hostování aplikací a služeb (včetně zálohy dat) pro ZZO Města Kojetín 
  5. provoz nových IS/aplikací zajišťujících elektronizaci procesů/agend úřadu 
  6. zavedení digitalizační jednotky pro digitalizaci dokumentů/smluv úřadu

  Nové služby datového centra budou určeny pro MěÚ Kojetín a jeho zakládané a zřizované organizace (dále jen ZZO). Garantem projektu je město Kojetín, které zodpovídá za přípravu a management celého projektu. Realizace jednotlivých aktivit projektu bude zajištěna externími dodavateli, kteří budou vybráni na základě výběrového řízení.

  Doba realizace: 1. září 2014 až 15. listopadu 2015. Celkové výdaje projektu činí 3.686 520 Kč, z toho hrazeno ze strukturálních fondů 2.793 481,01 Kč.

  Tento projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu a obecního rozpočtu.