• Česky
 • English
 • Deutsch
 • sobota 22. 2. 2020, svátek má Petr, zítra Svatopluk

  Ochrana obyvatel

  V průběhu života můžeme být svědky mimořádných událostí, které přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.

  Následující příručky obsahují některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události.

  Příručka Ochrana při povodních
  Příručka pro případ ohrožení


  Telefonní čísla tísňového volání

  150 - Hasičský záchranný sbor ČR
  155 - Zdravotnická záchranná služba
  158 - Policie ČR
  112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání

  Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte


  • co se stalo
  • kde se to stalo (obec, ulice, číslo, jiné bližší určení)
  • své jméno a číslo telefonu, odkud voláte