• Česky
 • English
 • Deutsch
 • sobota 22. 2. 2020, svátek má Petr, zítra Svatopluk

  Zastupitelstvo města Kojetína

  O současném složení zastupitelstva města rozhodly komunální volby, které proběhly ve dnech 5. a 6.10.2018. Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kojetín proběhlo dne 5. 11. 2018.

  Pravomoc zastupitelstva města vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
  Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech samostatné působnosti obce; ve věcech patřících do přenesené působnosti, jen stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

  Mimo jiné zastupitelstvu města je vyhrazeno:

  • schvalovat program rozvoje územního obvodu města

  • schvalovat rozpočet města a závěrečný účet města

  • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky města, schvalovat jejich zřizovací listiny

  • vydávat obecně závazné vyhlášky

  • a další (viz zákon)

  Zastupitelstvo města se schází podle potřeby nejméně jedenkrát za 3 měsíce.
  Zasedání zastupitelstva města je veřejné. O průběhu zasedání se pořizuje zápis, který je uložen na sekretariátě MěÚ Kojetín k nahlédnutí. Usnesení z jednání zastupitelstva se pravidelně zveřejňuje na úřední desce MěÚ Kojetín (i v elektronické podobě).