• Česky
 • English
 • Deutsch
 • sobota 22. 2. 2020, svátek má Petr, zítra Svatopluk

  Centrum sociálních služeb Kojetín, p. o.

  Charakteristika

  Příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Kojetín (dále jen CSS Kojetín) byla zřízena k 1. 1. 2008 přeměnou z Pečovatelské služby Města Kojetín, organizační složky města.

  CSS Kojetín poskytuje terénní a ambulantní Pečovatelskou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení.
  Služby nabízí těm občanům města Kojetín a místních částí Kovalovice a Popůvky, kteří nejsou schopni sami nebo s pomocí rodiny zvládat domácnost a běžné denní sebeobslužné úkony. Služba je poskytována v jejich domácnosti, popřípadě v sídle poskytovatele pečovatelské služby, a to na základě individuálních potřeb jednotlivců.
  Cílovou skupinu pečovatelské služby tvoří senioři, dále pak osoby s chronickým onemocněním nebo s tělesným postižením od 27 let.

  Od 1. 8. 2015 organizace poskytuje také Odborné sociální poradenství – Poradnu pro seniory, a to terénní i ambulantní formou. Poradna pro seniory je poskytována občanům města Kojetín a místních částí Kovalovice a Popůvky, kteří dovršili věk 65 let a více a trpí sníženou schopností a dovedností uplatňovat svá práva, znát své povinnosti či nemají dostatek informací např. v oblasti sociálních služeb či zdravotnictví. Poradna pro seniory je také určena osobám v krizi, kterými jsou rodinní pečující a profesionální pečovatelé o seniory, kteří potřebují radu, informaci, podporu či konzultaci. Zde se jedná taktéž o občany města Kojetín a jeho místních částí, kteří dovršili 18 let.

  CSS Kojetín poskytuje všem svým cílovým skupinám základní sociální poradenství, které je součástí všech zajišťovaných sociálních služeb. Při základním sociálním poradenství jsou osobám, jež jsou ohroženy nebo se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytovány informace, které přispívají k jejímu řešení nebo pomáhají předejít jejímu vzniku.

   

  Kontaktní údaje:

  Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace

  náměstí Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín

  telefon:  +420 581 762 282, +420 581 761 484,

  e-mail:  reditelka@css.kojetin.cz, soc.prac@css.kojetin.cz, poradna@css.kojetin.cz

  www:     www.kojetin.cz/css/