• Česky
 • English
 • Deutsch
 • sobota 22. 2. 2020, svátek má Petr, zítra Svatopluk

  Informace k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

  S účinností od 1. 9. 2017 došlo k novelizaci zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „zákon“), která změnila způsob podávání a evidence oznámení veřejných funkcionářů.  Je zaveden Centrální registr oznámení veřejných funkcionářů, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

  Dle § 13 zákona má každý právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu stanoveném tímto zákonem do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 jsou dostupná bez předchozí žádosti. Do oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 je možné nahlížet na základě žádosti.

  Nahlížet do registru, podat podnět nebo zažádat o přístup do neveřejné části lze na http://cro.justice.cz.