• Česky
 • English
 • Deutsch
 • sobota 22. 2. 2020, svátek má Petr, zítra Svatopluk

  Sociální služby v Kojetíně

  „Každý z nás se dostává během svého života do obtížných situací, některé z nich nedokáže řešit bez pomoci druhých. V této chvíli pak může potřebovat sociální službu. Sociální služby existují proto, aby pomáhaly lidem udržet si své místo ve společnosti a aby je chránily před sociálním vyloučením. Sociální služby by v maximálním možném rozsahu měly lidem pomáhat žít běžným životem.“

                                                                                                                                                                            Bílá kniha v sociálních službách

   

  Cílem sociálních služeb je poskytnout pomoc lidem k udržení si své nezávislosti a místa ve společnosti. Různost poskytovaných sociálních služeb vyplývá z individuálních potřeb lidí a z celkových potřeb lokality, ve které tito lidé žijí.

  Na území města Kojetína mohou občané využívat sociální služby poskytované Centrem sociálních služeb Kojetín, Charitou Kojetín, Poradenským centrem pro problémy se závislostmi KAPPA-HELP Přerov a organizací Člověk v tísni.

  Pro seniory a občany se zdravotním postižením jsou ve městě Kojetíně poskytovány sociální služby Centrem sociálních služeb Kojetín - pečovatelská služba a odborné sociální poradenství -Poradna pro seniory a Charitou Kojetín - Dům svatého Josefa - centrum denních služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením, Odlehčovací terénní služby a Charitní ošetřovatelské služby. V rámci zařízení Centra denních služeb pro seniory Charity Kojetín je nabízena služba půjčování kompenzačních pomůcek do domácího prostředí.

  Rodiny s dětmi, osoby v tíživé sociální situaci a osoby ohrožené sociálním vyloučením mohou využívat sociální služby poskytované dalšími zařízeními Charity Kojetín - Rodinným klubem Maria a Azylovým domem pro matky s dětmi v tísni nebo sociálně aktivizační služby a terénní programy nabízené organizací Člověk v tísni.

  Od roku 2007 probíhá ve městě Kojetíně proces Komunitního plánování sociálních služeb v rámci kterého byl vydán již 3. komunitní plán sociálních služeb města Kojetína. Cílem komunitního plánování sociálních služeb je především struktura sociálních služeb odpovídající zjištěným potřebám uživatelů sociálních služeb. Takové složení sociálních služeb reaguje na odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na sociální služby jsou efektivně využívány.

  Informace o poskytovaných sociálních službách v Kojetíně lze získat v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb -  zde odkaz na katalog